Områden inom sjöfart

Fartyg

Fartygsregistret

Fritidsbåtar

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Ombordanställda

Publikationer

Regler för sjöfart

Resenärsinformation

Sjötrafik och hamnar

Statistik och analys

Stort intresse för att rapportera brister i toatömning

Sedan förbudet mot att tömma toalettavfall från fritidsbåtar infördes i april har 179 anmälning om brister i hamnarnas tömningsstationer rapporterats till Transportstyrelsen. De flesta anmälningarna gäller Stockholms och Västra Götalands län.

Publicerades 2015-10-05

Både sänkta och höjda avgifter 2016

Transportstyrelsen ser över avgifterna varje år och nya nivåer gäller från den 1 januari 2016. Sammantaget sänks våra avgifter med 156 miljoner kronor. De största sänkningarna sker på vägtrafikområdet. På järnvägsområdet kommer avgifterna istället att höjas.

Publicerades 2015-09-18

Nu rutin för fartygsrapportering vid anlöp i svenska hamnar

Den 1 oktober 2015 öppnas portalen Maritime Single Window (MSW). I portalen ska fartyg som anlöper svenska hamnar rapportera in de uppgifter som svenska myndigheter kräver om anlöpen. Portalen tar hand om de krav på förenkling av fartygsrapportering som ställs i ett EU-direktiv.

Publicerades 2015-09-10