Områden inom sjöfart

Fartyg

Fartygsregistret

Fritidsbåtar

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Ombordanställda

Publikationer

Regler för sjöfart

Resenärsinformation

Sjötrafik och hamnar

Statistik och analys

Transportstyrelsen har fattat beslut om nya avgifter

Transportstyrelsen ser över avgifterna varje år och nu har beslut fattats om nya nivåer från den 1 januari 2017. På järnvägsområdet har vi fortfarande ett underskott och höjer därför flera av avgifterna. För sjö- och luftfart genomförs både höjningar och sänkningar.

Publicerades 2016-10-20

Nytt ansvar för importörer av marin utrustning

Sedan 18 september 2016 har även importörer och distributörer av marin utrustning ett ansvar när det gäller den utrustning de säljer som kommer från länder utanför EU. I ansvaret ingår att märka produkterna de importerat.

Publicerades 2016-10-05

Anna Petersson vinnare av ledarskapspriset Kompassrosen

Anna Petersson, chef på Transportstyrelsen, har tilldelats ledarskapspriset Kompassrosen. Priset delades ut av sjöfartsnätverket Wista i samband med Världssjöfartens dag i Norrköping den 29 september.

Publicerades 2016-09-29