Sjöfart

Områden

Workshop om fritidsbåtsmotorers miljö- och klimatpåverkan

Transportstyrelsen, tillsammans med Göteborgs universitet, bjuder in till en workshop för att diskutera förutsättningar, hinder och lösningar för att minska den negativa påverkan från fritidsbåtsmotorer vad gäller miljö och klimat.

2019-04-01

Risker i farleder värderas för att undersöka behov av lots

Med moderna fartyg och tät trafik krävs moderna regler. Just nu pågår ett arbete med att se över lotsplikten och ta fram regler som underlättar för att undersöka behov av lots.

2019-03-25

Nya, tydligare regler för utmärkning till sjöss

Den 1 april träder Transportstyrelsens nya regler om sjövägmärken i kraft. Reglerna fastställer utformningen och användningen av sjövägmärken som ska vägleda den svenska sjötrafiken. I de nya reglerna finns sex nya sjövägmärken.

2019-03-05