Områden inom sjöfart

Fartyg

Fartygsregistret

Fritidsbåtar

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Ombordanställda

Publikationer

Regler för sjöfart

Resenärsinformation

Sjötrafik och hamnar

Statistik och analys

Krav på ID-kontroll på vissa passagerarfärjor från 21 november

Från och med 21 november införs krav på ID-kontroll av passagerare på vissa passagerarfärjor som trafikerar Sverige. Transportstyrelsen uppmanar därför alla som ska resa med passagerarfartyg att vara beredda att kunna visa upp ID-handling vid ombordstigning.

Publicerades 2015-11-20

Effekten av strängare svavelkrav hittills liten på sjöfartsmarknaden

Hittills har omfattningen av sjötrafiken i Östersjön påverkats marginellt av införandet av strängare krav på svavel i marint bränsle vid årsskiftet 2014-2015. Priset som köpare av transporter till sjöss betalar har heller inte stigit så mycket som befarades. Det visar en genomgång av sjöfartsmarknaden som Transportstyrelsen gjort.

Publicerades 2015-11-03

Stort intresse för att rapportera brister i toatömning

Sedan förbudet mot att tömma toalettavfall från fritidsbåtar infördes i april har 179 anmälning om brister i hamnarnas tömningsstationer rapporterats till Transportstyrelsen. De flesta anmälningarna gäller Stockholms och Västra Götalands län.

Publicerades 2015-10-05