Områden inom sjöfart

Fartyg

Fartygsregistret

Fritidsbåtar

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Ombordanställda

Publikationer

Regler för sjöfart

Resenärsinformation

Sjötrafik och hamnar

Statistik och analys

Nu delegeras ytterligare tillsynsuppgifter inom sjöfarten

Transportstyrelsen har fattat beslut om delegering av ett antal tillsynsuppgifter inom sjöfartsområdet. Beslutet gäller från 1 januari 2016. Delegeringen kommer att ske till så kallade erkända organisationer, det vill säga främst klassificeringssällskap.

Publicerades 2015-04-21

Transportstyrelsen publicerar digital årsredovisning

Transportstyrelsens fullständiga årsredovisning för 2014 lämnades till regeringen i februari. Nu finns en digital kortversion av den på Transportstyrelsens webbplats.

Publicerades 2015-04-15

Nu är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar

Den 1 april träder förbudet mot att släppa ut toalettavfall från fritidbåtar ikraft, istället ska avfallet lämnas i land. Det finns idag totalt ca 350 platser där fritidsbåtarna kan lämna sitt toalettavfall. Den som tycker att möjligheterna att tömma i en hamn inte räcker till kan rapportera det till Transportstyrelsen.

Publicerades 2015-03-31