Sjöfart

Här kan du läsa om de regler som gäller i Sverige för svenska fartyg och utländska fartyg i svenska farvatten. Redaren har ansvaret för att reglerna uppfylls. Transportstyrelsen kontrollerar att reglerna följs.

Nya regler för sjömän

Från den 1 januari 2017 måste tjänstgörande sjömän uppfylla villkoren enligt STCW-Manila. Det är av största vikt att se till att dina behörigheter och certifikat är utfärdade enligt de nya reglerna innan dess. Även läkarintyget ska uppfylla kraven i STCW-Manila.

Läs mer om hur du erhåller behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila.

Nyheter om sjöfart

2014-04-10

Allt färre svenska fartyg och flygbolag

Samtidigt som fler passagerare flyger från svenska flygplatser har de svenska flygbolagen successivt förlorat marknadsandelar inom både inrikes- och utrikes flygtrafik. Inom sjöfarten har mängden gods som hanteras i svenska hamnar minskat. Även antalet svenskregistrerade handelsfartyg har minskat. Det framgår av den rapport om utvecklingen på sjö- och luftfartsmarknaden som Transportstyrelsen tagit fram.


Skriv ut