Områden inom sjöfart

Fartyg

Fartygsregistret

Fritidsbåtar

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Ombordanställda

Publikationer

Regler för sjöfart

Resenärsinformation

Sjötrafik och hamnar

Statistik och analys

Nu införs förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg

Det blir ett förbud mot utsläpp av toalettavfall i Östersjön från passagerarfartyg. Beslutet togs den 22 april av den internationella sjöfartsorganisationen IMO. Förbudet börjar tillämpas från och med 2019 och ska vara fullt infört 2023.

Publicerades 2016-04-22

Transportstyrelsen mötte engagerad bransch

Konkurrenskraft, tempo, effektiv branschtillsyn är exempel på områden som branschen vill att Transportstyrelsen ska fokusera på. Tipsen gavs till myndigheten under en näringslivsdag som arrangerades av Transportstyrelsen med temat "Handlingsplan för positiv näringslivsutveckling."

Publicerades 2016-04-18

Bidra till strategi för en fossilfri transportsektor

Energimyndigheten har i uppdrag att ta fram en strategi för omställningen till en fossilfri transportsektor. Transportstyrelsen är en av de myndigheter som deltar i arbetet. Organisationer har nu möjlighet att bidra med sina tankar och förslag till strategin.

Publicerades 2016-04-15