Höjda avgifter inom alla trafikslag från årsskiftet

2023-11-20

Händer som håller i ett brev och ett nytt körkort. En av de avgifter som höjs vid årsskiftet är förnyelse av körkort.

Transportstyrelsen höjer avgifter inom alla trafikslag från och med den första januari 2024. En av de mer publika avgifterna är avgiften för körkort och förarbevis. Att förnya körkortet kommer att kosta 320 kronor.

Det finns flera skäl bakom de höjningar som nu har beslutats. Ett skäl är den generella kostnadsutvecklingen i samhället som gör att myndighetens omkostnader för till exempel porto och it har ökat. Ett annat att avgifterna lämnades orörda under pandemin, för att underlätta för företag under den perioden. Ett tredje skäl är att det inom många områden krävs utökad tillsyn och att internationella regler ställer högre krav än tidigare.

Från och med den 1 januari höjs därför timtaxan som tas ut för löpande arbete. Taxan, som har varit densamma sedan 2011, höjs nu från 1 400 kronor till 1 700 kronor.

- Vi bedömer att det kommer att krävas fortsatta höjningar de närmaste åren inom flera områden. Regeringen har gett oss till och med 2028 för att nå balans inom sjöfart, luftfart och vägtrafik. Vi arbetar förstås med att på olika sätt förenkla och effektivisera vår verksamhet, säger ekonomidirektör Rosie-Marie Fors.

Några exempel på höjda eller nya avgifter

  • Höjd avgift för utfärdande av körkort eller förarbevis från 280 kronor till 320 kronor.
  • Höjd avgift för drönare, exempelvis höjs avgiften för teoriprov och kompetensbevis för fjärrpiloter inom den öppna kategorin (A2) från 390 kronor till 780 kronor.
  • En ny årlig avgift för tillsyn av företag som har biluthyrningstillstånd. Avgiften blir 2 900 kronor per år.
  • Höjda avgifter för hamnar och lotsdispenser.
  • Ansökningsavgiften för lokförarbevis höjs från 1 700 kronor till 2 100 kronor. Det kommer också att kosta 500 kronor för att förnya sitt lokförarbevis. Samma summa tas ut när det krävs förnyelse efter anmälan om förlorat, förstört eller stulet förarbevis.

Beslutet har fattats av Transportstyrelsens generaldirektör och gäller från och med den 1 januari 2024.

Läs mer om Transportstyrelsens avgifter.

Här hittar du föreskrifterna. De senast beslutade ändringarna finns i TSFS 2023:62.