Dödande av pantbrev eller inteckning - förkommen handling

TSS7113

För ägare till intecknat fartyg eller innehavare av pantbrev/inteckningshandling, där handlingen kommit bort, som önskar ansöka om dödning av inteckning eller pantbrev/inteckningshandling enligt lagen om dödande av förkommen handling.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.