Skepp för registrering

TSS7272

För ägare till fartyg längre än 24 meter som ska registrera nytt fartyg i fartygs­registret.

Anmälan som skickas in till Transportstyrelsen innebär avgift oavsett om fartyget registreras eller inte.
Här hittar du uppgifter om Transportstyrelsens Avgifter.

Innan registrering ska du anmäla fartyget för skeppsmätning.
Beställ mätning via Beställning av besiktning - Transportstyrelsen eller ring telefonnummer 0771-256070 mellan 9:00 och 12:00.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.