Avfallshanteringsplan för handels- och industrihamn

TSS7070

Den här blanketten används av hamnrepresentanter och ansvariga för mottagningsanordningar för att upprätta en avfallshanteringsplan för avfall mottaget i handels- och industrihamn.

Avfallshanteringsplanen ska skickas till Transportstyrelsen för godkännande vart tredje år eller då avfallshanteringen i hamnen väsentligen förändras, i enlighet med Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:12) och allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg.

Avfallshanteringsplanen skickas till:

Sektionen för sjöfartstillsyn i Stockholm, till adressen:sjofart.ios@transportstyrelsen.se.

Vi föredrar att rapporten skickas in digitalt, men den kan också skickas med post till:

Sektionen för sjöfartstillsyn, Stockholm
Transportstyrelsen
Box 1299
164 29 Kista

 

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Till toppen