Ansökan om undantag från obligatorisk avlämning av avfall

TSS7091

Den här blanketten används av redare, sjöbefäl och agenter vid ansökan om undantag från obligatorisk avlämning av avfall från fartyg i reguljär linjetrafik. Om alla handlingar är korrekta brukar det normalt ta ca 3 veckor från inskickande till att undantaget levereras.

Handläggning av undantagsansökan debiteras per timme enligt Transportstyrelsens avgiftsföreskrift.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.