Blanketter för sjöfart

Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
01. Anmälan om skepp för registrering
Version 3. Utgiven 2015-06-24
TS 1 09 01
02. Ansökan om inskrivning av förvärv av registrerat skepp eller andel däri
Version 3. Utgiven 2015-06-24
TS 2 09 01
03. Ansökan om inteckning
Version 2. Utgiven 2015-03-03
TS 3 09 01
04. Ansökan om innehavsanteckning
Version 2. Utgiven 2015-03-06
TS 4 09 01
05. Anmälan av skepp för avregistrering till följd av att skeppet upphört att vara svenskt
Version 3. Utgiven 2015-06-24
TS 5 09 01
06. Anmälan av skepp för avregistrering av annan orsak än att skeppet upphört att vara svenskt
Version 3. Utgiven 2015-06-24
TS 6 09 01
07. Anmälan av skeppsbygge för registrering
Version 3. Utgiven 2015-06-24
TS 7 09 01
08. Anmälan om inskrivning av förvärv av skeppsbygge eller andel däri
Version 3. Utgiven 2015-06-24
TS 8 09 01
09. Anmälan av skeppsbygge för avregistrering
Version 3. Utgiven 2015-06-24
TS 9 09 01
10. Anmälan av skepp för registrering, som innefattar överföring från fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel till dess skeppsdel
Version 2. Utgiven 2015-01-14
TS 10 09 01
11. Anmälan om partrederiavtal
Version 2. Utgiven 2015-01-14
TS 11 09 01
12. Anmälan om andelsövergång i partrederiavtal
Version 2. Utgiven 2015-01-14
BS09112
13. Ansökan om inskrivning av förbehåll om skeppsnamn
Version 2. Utgiven 2015-01-14
TS 13 09 01
14. Anmälan av båt för registrering
Version 4. Utgiven 2015-06-24
TS 14 09 01
15. Båtbevis
Version 1. Utgiven 2012-11-22
TS 15 09 01
16. Anmälan för anteckning av förvärv av båt eller andel däri
Version 4. Utgiven 2015-06-24
TS 16 09 01
17. Anmälan av båt för avregistrering
Version 2. Utgiven 2015-01-14
TS 17 09 01
18. Ansökan om dödning av inteckning
Version 2. Utgiven 2015-01-14
TS 18 09 01
19. Ansökan om dödning av inteckning - förkommen handling
Version 2. Utgiven 2015-01-14
TS 19 09 01
20. Ansökan om utfärdande av pantbrev - förkommen handling
Version 2. Utgiven 2015-10-19
TS 20 09 01
21. Ansökan om båtbyggnadsförskott
Version 2. Utgiven 2015-01-14
TS 21 09 01
22. Ansökan om dödande av pantbrev och inteckning
Version 4. Utgiven 2017-03-10
BS09122
23. Ansökan om direktåtkomst till fartygsregistret
Version 1. Utgiven 2015-02-25
BSS14085
Allmänna villkor för att få använda ledanknuten lotsdispens eller generell lotsdispens
Version 1. Utgiven 2012-11-22
Anlitande av erkända organisationer
Version 3. Utgiven 2016-10-04
BSS14225
Anmälan om avvikelser ombord på fartyg i samband med lotsning
Version 04.00. Utgiven 2016-05-23
BS09745
Anmälan om avvikelser på fartyg i hamn
Version 04.00. Utgiven 2016-05-23
BS09746
Anmälan om certifiering av ett nybyggt fartyg - Nationell sjöfart
Version 1.0. Utgiven 2017-06-01
BSS14270
Anmälan om certifiering vid inflaggning av fartyg - Nationell sjöfart
Version 1.0. Utgiven 2017-06-01
BSS14269
Anmälan om farlig produkt
Version 2. Utgiven 2014-08-18
BS09304
Anmälan om inflaggning av fartyg
Version 4. Utgiven 2017-06-02
BS09733
Anmälan om nybygge
Version 3. Utgiven 2017-06-02
BS09701
Anmälan om ombyggnad av fartyg/Anmälan om ändring av certifikat
Version 4. Utgiven 2017-01-10
BS09744
Anmälan om ombyggnad av fartyg/Anmälan om ändring av certifikat - Nationell sjöfart
Version 1.0. Utgiven 2017-06-01
BSS14267
Anmälan om passagerares dödsfall
Version 1. Utgiven 2013-01-14
BS09403
Anmälan om sjöförklaring
Version 1. Utgiven 2013-01-14
BS09402
Anmälan om större reparation av fartyg - Nationell sjöfart
Version 1.0. Utgiven 2017-06-01
BSS14268
Ansökan - Kustfartstillstånd
Version 1. Utgiven 2012-11-22
BS0988
Ansökan om anslutning till Sjöläkarwebben
Version 2. Utgiven 2017-06-29
BSS14247
Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning
Version 04.00. Utgiven 2016-12-09
BS09649
Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för enstaka resa
Version 4. Utgiven 2016-12-09
BS09652
Ansökan om certifikat - försäkring bunkerolja
Version 1. Utgiven 2013-11-13
BS09763
Ansökan om certifikat - försäkring oljetransport
Version 1. Utgiven 2013-11-13
BS09764
Ansökan om certifikat - försäkring passagerare
Version 3. Utgiven 2016-04-15
BS09760
Ansökan om certifikat - försäkring vrak
Version 1. Utgiven 2018-01-12
BSS14319
Ansökan om förhandsbesked om beslut om säkerhetsbesättning
Version 4.0. Utgiven 2016-12-09
BS09651
Ansökan om godkännande av hamnskyddsutredning/ hamnskyddsplan
Version 2. Utgiven 2017-03-01
BS09757
Ansökan om godkännande av skyddsplan för fartyg
Version 03.00. Utgiven 2016-12-09
BS09758
Ansökan om godkännande av skyddsplan för hamnanläggning
Version 04.00. Utgiven 2016-12-09
BS09759
Ansökan om inloggningsuppgifter till fartygsregistret
Version 1. Utgiven 2015-02-25
BSS14084
Ansökan om inloggningsuppgifter till mönstringssystem
Version 1. Utgiven 2017-06-12
BSS 14281
Ansökan om inloggningsuppgifter till SITS
Version 2. Utgiven 2013-02-13
BS09001
Ansökan om kulturhistorisk märkning av fartyg samt traditionsfartygsklassning
Version 1. Utgiven 2014-03-28
BS09705
Ansökan om lotsdispens
Version 2. Utgiven 2013-07-02
SF LD 1
Ansökan om rätt att utbilda i kurs för godkända utbildningsanordnare
Version 2.2. Utgiven 2018-01-16
BSS 14299
Ansökan om tillfälligt undantag från lotsplikt
Version 2. Utgiven 2013-07-29
SF LD 9
Ansökan om tillverkarkod för amatörbyggda fritidsbåtar
Version 1. Utgiven 2012-11-22
BS09303
Ansökan om tillverkarkod för fritidsbåtar
Version 3. Utgiven 2017-02-28
BS09302
Ansökan om undantag
Version 2.0. Utgiven 2017-02-15
BS09006
Ansökan om undantag från obligatorisk avlämning av avfall från fartyg i reguljär trafik
Version 2. Utgiven 2015-10-21
BS09202
Ansökan om undantag från registrering av passagerare
Version 02.00. Utgiven 2016-11-16
BSS14174
Ansökan om ändring av beslut om säkerhetsbesättning
Version 4.0. Utgiven 2016-12-09
BS09650
Application for a temporary exemption from compulsory pilotage
Version 2. Utgiven 2013-07-29
SF LD 9
Application for certificate - passenger insurance
Version 1. Utgiven 2013-11-13
BS09761
Application for exemption from mandatory delivery of waste
Version 2. Utgiven 2015-10-21
BS09203
Application for pilot exemption certificate (PEC)
Version 2. Utgiven 2013-07-02
SF LD 1
Avfallshanteringsplan fritidsbåtshamnar
Version 1. Utgiven 2014-06-16
TS7000
Avfallshanteringsplan fritidsbåtshamnar
Version 1. Utgiven 2014-06-16
TS7000
Avfallshanteringsplan för handels- och industrihamn
Version 1.0. Utgiven 2017-09-12
BSS14296
Avfallsrapport för avfall mottaget i handels- eller industrihamn
Version 5. Utgiven 2015-11-02
BS09207
Beställning av mätbrev
Version 2. Utgiven 2015-02-05
BS09709
Beställning av mätbrev fritidsfartyg
Version 2. Utgiven 2015-11-13
BSS14070
Beställning Fartygets första CSR (Nr 1)
Version 1. Utgiven 2012-11-21
BS09742
Beställning nytt CSR vid flaggskifte (avregistrering)
Version 1. Utgiven 2012-11-21
BS09741
Bill of Sale
Utgiven 2015-02-12
BSS14066
Certificate of Sea Service
Version 4. Utgiven 2013-02-05
BS09646
Checklista fartyg/hamn för säkerheten vid lastning och lossning av bulkfartyg
Version 1. Utgiven 2012-11-22
BS09732
Dangerous Goods Declaration
Version 1. Utgiven 2012-11-22
Declaration of Maritime Labour Compliance – Part I (Engelsk)
Version 1. Utgiven 2013-08-20
Försäkran om antifoulingsystem
Version 1. Utgiven 2012-11-22
Försäkran om utförande av föreskriven tillsyn av fartyg
Version 1. Utgiven 2016-11-07
BSS14236
General conditions
Version 1. Utgiven 2012-11-22
Information - PEC
Version 1. Utgiven 2012-11-22
Intyg för säkerhetsutbildningar i inre fart
Version 1. Utgiven 2012-11-22
Intyg om genomförd informationsresa
Version 1. Utgiven 2012-11-22
SF LD 5
Intyg sjötjänstgöring
Version 4. Utgiven 2013-02-05
BS09645
Intyg till fortbildningskurs
Version 1.0. Utgiven 2014-10-30
BSS14026
Kompletterande uppgifter för inloggningsuppgifter till mönstringssystemet
Version 3. Utgiven 2015-03-18
BS09655
Kontrollista inför motorbyte
Version 1. Utgiven 2017-06-22
BSL 14279
Köpebrev
Version 1. Utgiven 2015-02-12
BSS14065
Letter of consent - VDR
Version 02.00. Utgiven 2013-03-06
BS09400
List of passages
Version 1. Utgiven 2012-11-22
SF LD 4
Maritime-Labour-Certificate-Part-II-MLC
Version 02.00. Utgiven 2017-02-23
Notification of death of passenger
Version 1. Utgiven 2015-10-22
BSL14159
Notification of protest
Version 1. Utgiven 2012-11-22
BS09211
Order New CSR when changing flags (deregistration)
Version 1. Utgiven 2012-11-21
BS09751
Order Ship’s first CSR (No. 1)
Version 1. Utgiven 2012-11-21
BS09750
Rapport om sjöolycka
Version 5. Utgiven 2015-07-01
Rapport. Lossning, stripping och prewash (tankspolning)
Version 1. Utgiven 2012-11-22
BS09212
Report of accident at sea
Version 2. Utgiven 2012-11-22
Report. Unloading, stripping and prewash
Version 1. Utgiven 2015-11-04
BSS14165
Reporting alleged inadequacies of port reception facilities
Version 1. Utgiven 2012-11-22
Reseförteckning vid åberopande av erfarenhet i lotsled
Version 1. Utgiven 2012-11-22
SF LD 4
Safety assessment documentation
Version 1. Utgiven 2012-11-22
SF LD 2
Service Statement for seagoing personnel
Version 1. Utgiven 2012-11-22
BS09648
Sjökortsrapport
Version 1. Utgiven 2012-11-22
Skrotningsintyg
Version 01.00. Utgiven 2016-11-22
BSS14239
Statement Seagoing service
Version 1.0. Utgiven 2014-10-30
BSS14027
Tjänstgöringsbesked
Version 1. Utgiven 2012-11-22
BS09647
Undantag från obligatorisk tankspolning
Version 3. Utgiven 2017-04-04
BS09201
Underlag för säkerhetsbedömning
Version 1. Utgiven 2012-11-22
SF LD 2
Verification of informational passage
Version 1. Utgiven 2012-11-22
SF LD 5
Till toppen