Yrkestrafik

Transportstyrelsen har ett övergripande ansvar för yrkestrafiken på väg. Det innebär att vi bland annat utfärdar tillstånd och utformar regelverk för yrkestrafik.

Den som vill bedriva yrkesmässig trafik på väg måste ha ett yrkestrafiktillstånd. Vill du arbeta som taxiförare krävs att du har en giltig taxiförarlegitimation. För att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil behöver du ha yrkesförarkompetens.

Försening av nya smarta färdskrivare version 2

En ny smart färdskrivare, version 2, ska vara installerad i de färdskrivarpliktiga fordon som registreras för första gången från den 21 augusti 2023.

Det har varit flera problem med förseningar i introduktionen av dessa färdskrivare som har lett till att det i dagsläget inte finns tillräckligt många färdskrivare på marknaden för att täcka det behov som finns. Att använda ett nytt fordon som har fel version av färdskrivare installerad är förenat med sanktionsavgifter för företaget och böter för föraren om detta upptäcks i en kontroll.

För att mildra konsekvenserna av den uppkomna situationen beslutade regeringen den 7 augusti 2023 om en tillfällig bestämmelse i förordningen (2004:865) om kör och vilotider samt färdskrivare m.m. Den angav att Transportstyrelsen och Polismyndigheten under perioden 21 augusti 2023 - 31 januari 2024 inte skulle ta ut sanktionsavgifter eller böter om man använder ett nytt fordon som har en smart färdskrivare version 1 installerad, trots att det ska finnas en smart färdskrivare version 2 installerad i dessa fordon.

Den 7 december beslutade regeringen om ändring av den tillfälliga bestämmelsen i förordningen (2004:865) om kör och vilotider samt färdskrivare m.m. Den nya lydelsen anger att Transportstyrelsen och Polismyndigheten under perioden 21 augusti 2023 - 18 augusti 2025 inte ska ta ut sanktionsavgifter eller böter om man använder ett fordon som är registrerat senast 31 december 2023 och då utrustats med en smart färdskrivare version 1, trots kravet på en smart färdskrivare version 2.

Den nya bestämmelsen innebär att transportföretag och fordonsägare får ytterligare tid på sig att byta ut färdskrivare i de fordon som utrustats med fel version av smart färdskrivare.

Frågor och svar om färdskrivare version 2

Ja, om fordonet är registrerat senast den 31 december 2023 så får fordonet köras fram till 18 augusti 2025 utan att riskera sanktionsavgifter för företaget eller böter för föraren.

I 9 kap. 12 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare med mera.

Nej, inte om det är ett färdskrivarpliktigt fordon. Den tillfälliga bestämmelsen anger att sanktioner eller böter inte ska tas ut om man har fel version av den smarta färdskrivaren installerad, dvs. en version 1 istället för en version 2. Att köra ett fordon som helt saknar färdskrivare är fortfarande en överträdelse som kan ge sanktionsavgift eller böter vid kontroll.

Ja, eftersom kravet att det ska finnas en installerad färdskrivare version 2 i fordon som registreras för första gången från och med den 21 augusti 2023 fortfarande gäller. Färdskrivaren måste bytas ut senast den 18 augusti 2025.

Transportstyrelsen rekommenderar att ett utbyte till rätt version av färdskrivare sker så snart det är möjligt.

Det är en avtalsfråga mellan säljare och köpare. Transportstyrelsen rekommenderar att de transportföretag som köper ett fordon levererat med fel version av färdskrivare installerad tar upp frågor om kostnad för utbyte av den smarta färdskrivaren med försäljaren.

Möjligheten att köra med fel version av färdskrivare, utan att riskera sanktionsavgifter eller böter, gäller i Sverige.

Den tillfälliga bestämmelsen grundar sig på ett förslag för harmonisering inom EU, det är däremot inget krav att medlemsstaterna inför dessa bestämmelser. Vilka regler som gäller i andra länder kan Transportstyrelsen dessvärre inte svara på.

Ett fordon som är registrerat för första gången före den 21 augusti 2023 och som har en smart färdskrivare version 1 som går sönder, ska byta ut färdskrivaren till en smart färdskrivare version 2 enligt gällande regler.

Om ett sådant fordon, till följd av bristen på smart färdskrivare version 2, har försetts med en ny smart färdskrivare version 1 omfattas även detta fordon av kravet på utbyte av färdskrivare innan den 18 augusti 2025.

Vill du hjälpa oss?

Vi ser över våra sidor under Vägtrafik och önskar hjälp av dig. Vi genomför en undersökning där du genom några uppgifter får välja var du förväntar dig att hitta viss information. Dina svar kommer hjälpa oss i arbetet med att förbättra strukturen på denna del av webbplatsen.

Undersökningen är anonym och tar cirka 5 minuter att genomföra. Tack på förhand!

Delta i vår undersökning

Information om hur vi hanterar personuppgifter när vi utför användningstester

Nya gemensamma regler inom EU

Under 2022 infördes flera nya bestämmelser om yrkestrafik gemensamt inom EU. Bestämmelserna ingår i ett större paket, Mobilitetspaketet.

Mobilitetspaketet - gemensamma regler inom EU

Information om kötider

Om du söker tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på väg (buss, gods, taxi) eller ansöker om taxiförarlegitimation startar handläggningen av ärendet inom fem till sju veckor från betaldatum. För att snabbare få beslut i ditt ärende är det viktigt att du skickar in alla uppgifter som behövs. Längre ner på denna sida hittar du länkar med mer information om vad du behöver skicka in.

Trafiktillstånd för gods- och busstrafik

Transportstyrelsen arbetar löpande med ansökningar av trafiktillstånd. Om du har frågor kring hur ansökningsprocessen går till när du söker yrkestrafiktillstånd på väg för buss eller gods hittar du information om det på våra gods- och bussidor

Har du har frågor kring behörighetskrav för lastbil och buss hittar du information på våra körkortssidor.

Trafiktillstånd för taxiverksamhet

Har du frågor angående ansökningsprocessen för yrkestrafiktillstånd på väg hittar du information på våra taxisidor.

E-tjänster för yrkestrafik

Med Transportstyrelsens e-tjänster för yrkestrafik kan du bland annat anmäla fordon i yrkesmässig trafik, ansöka om trafiktillstånd eller taxiförarlegitimation. Logga in i e-tjänsten  gör du med ett Mobilt BankID eller en e- legitimation. Du kan också komplettera ditt ärende med ytterligare handlingar genom att logga in i e-tjänsten.

E-tjänster för yrkestrafik (gods, buss, taxi, taxiförarlegitimation, yrkesförarkompetens).

Taxiförarlegitimation

Om du vill arbeta som taxiförare krävs att du har en giltig taxiförarlegitimation. Den som har taxiförarlegitimation får köra en personbil eller en lätt lastbil i taxitrafik. Har du frågor om ansökan om taxiförarlegitimation hittar du information om det på våra sidor om taxiförarlegitimation.

Har du frågor om ditt körkort som rör din ansökan om taxiförarlegitimation hittar du information på våra körkortssidor.

Årlig tillsynsavgift

Du som har en taxiförarlegitimation betalar en årlig tillsynsavgift på 175 kronor från och med år 2023.

I början av år 2024 kommer tillsynsavgiften för taxiförarlegitimation att skickas ut till alla som  har en taxiförarlegitimation. Detta gäller även för dig som har en taxiförarlegitimationen där giltighetstiden gått ut.

Har du frågor om din tillsynsavgift kan du kontakta oss. Välj kategori "Taxi".

Kontaktformulär Taxi

Blanketter för yrkestrafik

Här hittar du alla blanketter för yrkestrafik gällande gods, buss, taxi och yrkesförarkompetens.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!