Yrkestrafik

Transportstyrelsen har ett övergripande ansvar för yrkestrafiken på väg. Det innebär att vi bland annat utfärdar tillstånd och utformar regelverk för yrkestrafik.

Återgång till normala kör- och vilotidsregler

Undantaget från kör- och vilotidsreglerna upphör att gälla klockan 23.59 den 31 maj 2020. Regelverket gäller därmed som vanligt från och med den 1 juni 2020.

Läs mer om återgång till normala kör- och vilotider

Jag börjar arbeta den 31 maj och arbetet fortsätter under den 1 juni. Vad gäller för daglig körtid och dygnsvila för mig som förare?

Den arbetsdag som påbörjas den 31 maj och avslutas den 1 juni omfattas av undantagsreglerna.

Vilken veckovila ska jag ta efter att undantagsreglerna slutat gälla?

Du kan välja att ta en normal veckovila på 45 timmar eller en reducerad veckovila om minst 24 timmar som första veckovila efter dispensperioden, eftersom veckovilor tagna under dispensperioden betraktas som normal veckovila.

Vad gäller för körtiden per vecka och två veckor när dispensen har gällt under en del av veckan/två veckorsperioden?

  • Transportstyrelsen kommer inte att beräkna sammanlagd körtid för vecka 22 och 23.
  • Körtiden för vecka 22 ska beaktas. Det kommer inte att vara någon begränsning för en förare som arbetar 5 dagar under vecka 22.
  • Den sammanlagda körtiden för vecka 23 och 24 ska följa ordinarie regelverk.

Den som vill bedriva yrkesmässig trafik på väg måste ha ett yrkestrafiktillstånd. Vill du arbeta som taxiförare krävs att du har en giltig taxiförarlegitimation. För att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil behöver du ha yrkesförarkompetens. För att läsa mer om yrkestrafik kan du klicka dig vidare i menyn till vänster.

Information om handläggningstider

Om du söker tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på väg (buss, gods, taxi) eller ansöker om taxiförarlegitimation påbörjas handläggningen av ärendet cirka sex till nio veckor från betaldatum.

Har du fått registreringsbevis med ändrad skattevikt?

Mer information finns på sidan Ny beräknad skattevikt.

Trafiktillstånd för gods- och busstrafik

Transportstyrelsen arbetar löpande med ansökningar av trafiktillstånd. Om du har frågor kring hur ansökningsprocessen går till när du söker yrkestrafiktillstånd på väg för buss eller gods hittar du information om det på våra gods- och bussidor. Har du har frågor kring behörighetskrav för lastbil och buss hittar du information på våra körkortssidor.

Trafiktillstånd för taxiverksamhet

Har du frågor angående ansökningsprocessen för yrkestrafiktillstånd på väg hittar du information på våra taxisidor.

E-tjänster för yrkestrafik

Med Transportstyrelsens e-tjänster för yrkestrafik kan du bland annat anmäla fordon i yrkesmässig trafik, ansöka om trafiktillstånd eller taxiförarlegitimation. Logga in i e-tjänsten  gör du med ett Mobilt BankID eller en e- legitimation. Du kan också komplettera ditt ärende med ytterligare handlingar genom att logga in i e-tjänsten.

E-tjänster för yrkestrafik (gods, buss, taxi, taxiförarlegitimation, yrkesförarkompetens).

Taxiförarlegitimation

Om du vill arbeta som taxiförare krävs att du har en giltig taxiförarlegitimation. Den som har taxiförarlegitimation får köra en personbil eller en lätt lastbil i taxitrafik. Har du frågor om ansökan om taxiförarlegitimation hittar du information om det på våra sidor om taxiförarlegitimation. Har du frågor om ditt körkort som rör din ansökan om taxiförarlegitimation hittar du information på våra körkortssidor.

Blanketter för yrkestrafik

Här hittar du alla blanketter för yrkestrafik gällande gods, buss, taxi och yrkesförarkompetens.

Uppföljning av genomförda reformer och utredning av vissa frågor

Den 1 oktober 2015 beslutade regeringen att uppdra åt Transportstyrelsen att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken. Här kan du ta del av delrapporter och en slutrapport i uppdraget.

Nya regler kring rörlighet

Ta del av nya regler som underlättar rörlighet inom EES och Schweiz. Reglerna gäller från den 15 april 2016.