E-tjänster inom vägtrafik

Välj den e-tjänst som passar ditt ärende bäst.

Fordon

Alla e-tjänster inom fordonsområdet.

Autogiro

Transportstyrelsen erbjuder autogiro för flertalet skatter och avgifter inom fordonsområdet.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten autogiro. Öppnas i nytt fönster.

Bonus - beräkna

Omdirigera till E-tjänst

Beräkna din preliminära bonus för bilar med mycket låga utsläpp.

Gå till tjänsten bonus - beräkna. Öppnas i nytt fönster.

Enskilt godkännande - ansök

Ansökan om enskilt godkännande kan du endast göra för nya fordon för fordonsslagen personbil, lastbil och buss samt släp som kopplas till dessa. Med nytt fordon avses ett fordon som aldrig varit registrerat eller varit registrerat i Sverige men ännu inte tagits i trafik för första gången.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten enskilt godkännande - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Fordon direkt - logga in

Endast för användare som är anslutna till tjänsten.

Gå till tjänsten fordon direkt - logga in. Öppnas i nytt fönster.

Fordonets skulder

Se betalningsinformation för trängselskatt, fordonskatt, felparkeringsavgift och infrastrukturavgift för fordon som du äger. 

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten fordonets skulder. Öppnas i nytt fönster.

Fordonsuppgifter - dina fordon

Se uppgifter om ditt/dina fordon.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten fordonsuppgifter - dina fordon. Öppnas i nytt fönster.

Fordonsuppgifter - sök med
registreringsnummer

Sök information om fordon genom att ange registreringsnummer. Du kan ta del av grundläggande fordonsdata, besiktningsuppgifter, skatteuppgifter och information av mer teknisk karaktär.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten fordonsuppgifter - sök med
registreringsnummer. Öppnas i nytt fönster.

Infrastrukturavgifter - visa uppgifter

Visar betalda och obetalda avgifter samt passager som registrerats på ett visst fordon och som ännu inte blivit ett avgiftsbeslut. Du kan se avgifter och avgiftsbeslut för både Motala och Sundsvall.  

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten infrastrukturavgifter - visa uppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Lastbilskalkylator

I vår tjänst Lastbilskalkylatorn ges en bedömning om en fordonskombination uppfyller stabilitetskraven för kombinationer över 64-ton.

 

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten lastbilskalkylator. Öppnas i nytt fönster.

Malus - beräkna din fordonsskatt

För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången.

 

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten malus - beräkna din fordonsskatt. Öppnas i nytt fönster.

Mottagningsbevis - beställ

Du som är anmäld mottagare kan beställa mottagningsbevis. Vi skickar ut bevis varje fredag.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten mottagningsbevis - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Personlig skylt

Sök lediga namn och ansök om personlig skylt.

Du som har en personlig skylt kan förnya och avsäga dig rätten till skylten, samt ta bort en knytning eller knyta beteckningen till ett annat fordon.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten personlig skylt. Öppnas i nytt fönster.

Registreringsbevis - beställ

Beställ registreringsbevis för fordon som du äger.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten registreringsbevis - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Registreringsskylt - beställ

Beställ registreringsskyltar eller personliga skyltar till ditt fordon.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten registreringsskylt - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Skrotningsintyg - beställ

Du som är auktoriserad skrotare kan beställa skrotningsintyg. Vi skickar ut intyg varje fredag.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten skrotningsintyg - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Släpvagnskalkylator

Släpvagnskalkylatorn har utvecklats för att hjälpa dig att ta reda på om du får dra en specifik släpvagn eller husvagn med din bil. Tjänsten är ett hjälpmedel - det är du som ansvarar för att du framför dina fordon på ett lagligt sätt även när släpvagnskalkylatorn ger klartecken för fordonen.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten släpvagnskalkylator. Öppnas i nytt fönster.

Ställ av / ställ på fordon

Om du inte ska använda ett fordon kan du ställa av det. Då slipper du betala fordonsskatt och trafikförsäkring.

För att du ska kunna köra ett fordon måste det vara påställt. Det innebär att du som ägare måste ha en trafikförsäkring och betala fordonsskatt för fordonet. Ett avställt fordon som du vill börja använda måste alltså ställas på.

Logga in i tjänsten ställ av / ställ på fordon. Öppnas i nytt fönster.

Trängselskatt - visa uppgifter

Visar betalda och obetalda skattebeslut samt passager som registrerats på ett visst fordon och som ännu inte blivit ett skattebeslut. Du kan se trängselskattebeslut för både Göteborg och Stockholm.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten trängselskatt - visa uppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Ursprungskontroll - ansök

Ansök om ursprungskontroll för ett fordon du importerat. Du använder även den här tjänsten om fordonet är köpt av försvaret eller om det är egentillverkat. 

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten ursprungskontroll - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Ursprungskontroll - se status i ärende

Se status i just ditt ursprungskontrollärende.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten ursprungskontroll - se status i ärende. Öppnas i nytt fönster.

Ägarbyte

För att kunna använda webbtjänsten behöver

 • säljaren kunna legitimera sig via e-legitimation (exempelvis bank ID eller mobilt bank ID).
 • både säljare och köpare ha giltiga svenska körkort och vara över 18 år
 • säljaren kunna uppge behörighetskoden från del 1 av fordonets registreringsbevis, den blåa delen. Behörighetskoden visar att säljaren har tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset och är dessutom en uppgift som omgående uppdateras i vägtrafikregistret efter ägarbytet.
Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten ägarbyte. Öppnas i nytt fönster.

Yrkestrafik

Alla e-tjänster inom yrkestrafiksområdet.

Anmäl brister i förarutbildningen

Här kan du anmäla om du upplever brister i förarutbildningen. Du kan vara anonym.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten anmäl brister i förarutbildningen. Öppnas i nytt fönster.

Autogiro för företag

Transportstyrelsen erbjuder autogiro för flertalet skatter och avgifter inom fordonsområdet.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten autogiro för företag. Öppnas i nytt fönster.

CEMT-tillstånd - ansök

Här ansöker ett svenskt företag om internationellt tillstånd, CEMT-godstillstånd och CEMT-flyttgodstillstånd.

Läs mer om CEMT-tillstånd.

För att kunna använda tjänsten behöver du logga in med e-legitimation.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten cemt-tillstånd - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Delgivning - bekräfta

Här bekräftar du att du mottagit ett beslut.

För att kunna använda tjänsten behöver du logga in med e-legitimation.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten delgivning - bekräfta. Öppnas i nytt fönster.

Fordon i yrkestrafik - anmäl/avanmäl

Här kan du anmäla och avanmäla fordon i yrkestrafik, taxitrafik och biluthyrning. Det är också här du anmäler vilken redovisningscentral du har avtal med (taxi).

För att kunna använda tjänsten behöver du logga in med e-legitimation eller din säkerhetskod.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten fordon i yrkestrafik - anmäl/avanmäl. Öppnas i nytt fönster.

Fordonsuppgifter

Sök information om fordon genom att ange registreringsnummer. Du kan ta del av grundläggande fordonsdata, besiktningsuppgifter, skatteuppgifter och information av mer teknisk karaktär.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten fordonsuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Förarkort till digital färdskrivare - beställ ansökningsblankett

Beställ ansökan för förarkort till digital färdskrivare.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten förarkort till digital färdskrivare - beställ ansökningsblankett. Öppnas i nytt fönster.

Förartillstånd för tredjelandsmedborgare - ansök

Här ansöker ett svenskt företag om förartillstånd för tredjelandsmedborgare.

Läs mer om förartillstånd.

För att kunna använda tjänsten behöver du logga in med e-legitimation.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten förartillstånd för tredjelandsmedborgare - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Gemenskapstillstånd - ansök

Här ansöker företag om gemenskapstillstånd och/eller kopior av gemenskapstillstånd.

Det krävs att företaget har yrkestrafiktillstånd för gods- eller persontransporter för att beviljas gemenskapstillstånd. 

För att kunna använda tjänsten behöver du logga in med e-legitimation.

Gå till tjänsten gemenskapstillstånd - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Komplettera ärende med dokument

Här kan du lägga till dokument i ditt ärende.
Du behöver ditt person-/organisationsnummer och diarienummer för att logga in i ärendet.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten komplettera ärende med dokument. Öppnas i nytt fönster.

Kontrollera status på ansökan om förarkort

Här har du som skickat in en ansökan om förarkort möjlighet att kontrollera statusen på ditt ärendet.

För att kunna använda tjänsten behöver du logga in med e-legitimation.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten kontrollera status på ansökan om förarkort. Öppnas i nytt fönster.

Kontrollera trafiktillstånd

Här har du möjlighet att söka information om företag som:

 • finns registrerade i vägtrafikregistret och även
 • har tillstånd att bedriva yrkesmässig gods- eller busstrafik
Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten kontrollera trafiktillstånd. Öppnas i nytt fönster.

Kör- och vilotider - kontroll av

Här kan du lämna förar- och fordonslistor, kontrollunderlag och övriga upplysningar som behövs för Transportstyrelsens prövning av kör- och vilotider.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten kör- och vilotider - kontroll av. Öppnas i nytt fönster.

Lastbilskalkylator 

I vår tjänst Lastbilskalkylatorn ges en bedömning om en fordonskombination uppfyller stabilitetskraven för kombinationer över 64-ton.

Gå till tjänsten lastbilskalkylator . Öppnas i nytt fönster.

Mina Yrkestrafikuppgifter

Se status på ditt yrkestrafiktillstånd och vilka fordon som finns anmälda.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten mina yrkestrafikuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Rapportera uppgifter om besiktning av taxameterutrustning

I den här tjänsten loggar besiktningsorgan in för att rapportera uppgifter om besiktning av taxameterutrustning.

För att kunna använda tjänsten behöver du logga in med e-legitimation.

Logga in i tjänsten rapportera uppgifter om besiktning av taxameterutrustning. Öppnas i nytt fönster.

Specialtillstånd - ansök

Här ansöker ett utländskt företag om transporttillstånd till Svergie. Det gäller länder som inte har vägtransportavtal med Sverige. Läs mer om specialtillstånd på sidan Internationell godstrafik.

För att kunna använda tjänsten behöver du logga in med e-legitimation.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten specialtillstånd - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Säkerhetskod - beställ

Här beställer du en ny säkerhetskod för tillgång till dina yrkestrafiktjänster. 

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten säkerhetskod - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Taxiförarlegitimation - ansök
Förhandsbesked taxiförarlegitimation - ansök

Du kan ansöka om taxiförarlegitimation när du har gjort alla tre delprov som ingår i provet i yrkeskompetens och genomfört körprovet med godkänt resultat. I tjänsten kan du få frågan särskilt prövad genom ett förhandsbesked om du är osäker på om du kan få taxiförarlegitimation med hänsyn till vissa personliga eller medicinska förhållanden. Tjänsten kräver e-legitimation. 

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten taxiförarlegitimation - ansök
förhandsbesked taxiförarlegitimation - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Taxiförarlegitimation - förlustanmäl

Här förlustanmäler du din taxiförarlegitimation.

För att kunna använda tjänsten behöver du logga in med e-legitimation. Du kan inte använda en säkerhetskod.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten taxiförarlegitimation - förlustanmäl. Öppnas i nytt fönster.

Tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens- ansök om

Blanketter för ansökan

Grundutbildning godstransporter

Fortbildning godstransporter

Grundutbildning persontransporter

Fortbildning persontransporter

Omdirigera till E-tjänst

Tjänsten är tillfälligt stängd. Du kan fortfarande ansöka om tillstånd att bedriva yrkesförarkompetensutbildning via blankett.

Tjänsten är stängd

Utbyte av trafikansvarig eller annan personal

Anmälan om byte av trafikansvarig, ansvarig person i uthyrningsrörelse eller övrigt prövad person.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten utbyte av trafikansvarig eller annan personal. Öppnas i nytt fönster.

Waybill/Interbus Waybill - ansök

Här ansöker företag om kontrolldokument som behövs vid beställningstrafik.

Det krävs att företaget har yrkestrafiktillstånd och gemenskapstillstånd för persontransporter för att beviljas kontrolldokument. 

För att kunna använda tjänsten behöver du logga in med e-legitimation.

Gå till tjänsten waybill/interbus waybill - ansök. Öppnas i nytt fönster.

YKB-utbildare - lista

Här har hittar du de utbildare/provanordnare som har gett sitt medgivande för att bli publicerade.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten ykb-utbildare - lista. Öppnas i nytt fönster.

Yrkesförarkompetens - rapportera utbildning

 För att du ska kunna rapportera in en genomgången utbildning för yrkesförarkompetens behöver du ha tillgång till en internettjänst. 
Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten yrkesförarkompetens - rapportera utbildning. Öppnas i nytt fönster.

Yrkestrafiktillstånd, Taxitrafiktillstånd - ansök

Här ansöker du om tillstånd att yrkesmässigt bedriva biluthyrning, gods-, buss- eller taxitrafik.

För att kunna använda tjänsten behöver du logga in med e-legitimation

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten yrkestrafiktillstånd, taxitrafiktillstånd - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Återkallelse av yrkestrafiktillstånd eller taxitrafiktillstånd på egen begäran

Här kan du återkalla tillstånd att bedriva godstrafik, busstrafik, taxitrafik och uthyrningsrörelse. Det är också här du återkallar gemenskapstillstånd och tillstånd att driva redovisningscentral för taxitrafik.

För att kunna använda tjänsten behöver du logga in med e-legitimation eller din säkerhetskod.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten återkallelse av yrkestrafiktillstånd eller taxitrafiktillstånd på egen begäran. Öppnas i nytt fönster.

Körkort

Privatperson

Brister i förarutbildning - anmäl

Här kan du anmäla om du upplever brister i förarutbildningen. Du kan vara anonym.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten brister i förarutbildning - anmäl. Öppnas i nytt fönster.

Förlängning av högre behörighet med hälsodeklaration - ansök

Transportstyrelsen skickar ut information till dig när det börjar bli dags att ansöka om förlängning av din högre behörighet. Där framgår om du ska ansöka med hälsodeklaration och synintyg eller med ett läkarintyg.

Här ansöker du om förlängning av din högre behörighet med hälsodeklaration. Tjänsten kräver e-legitimation.

Läs hur du ska göra om du istället ska ansöka med läkarintyg.

Du måste också komplettera din ansökan med ett synintyg. Boka tid för synundersökning hos en legitimerad optiker. De kan skick in synintyget via en e-tjänst för rapportörer.

Det är viktigt att synintyget kommer in i samband med din ansökan. Synintyget får inte vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten förlängning av högre behörighet med hälsodeklaration - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Handledarskap - ansök

Här ansöker du om handledarskap för privat övningskörning. Du måste göra en ansökan för varje elev, om du ska övningsköra med flera elever. Du kan som mest ha 15 godkännanden samtidigt.

 För att din ansökan ska bli godkänd finns det några krav du behöver uppfylla:

 • Du har fyllt 24 år.
 • Din elev har ett körkortstillstånd.
 • Du och din elev har gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller för personbil eller lätt lastbil.
 • Du har ett giltigt körkort från Sverige eller ett annat EES-land. Du ska ha haft behörighet för det fordon som ni ska övningsköra med under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.

Läs mer om vad som krävs att du ska bli handledare.

Om vi beviljar din ansökan får du ett bevis om godkännande som handledare hemskickat till dig. Beviset ska du alltid ha med dig vid övningskörning. Det är du som handledare som räknas som förare.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten handledarskap - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Kopia på bevis om körkortstillstånd - beställ

Här beställer du som redan har ett körkortstillstånd en kopia.

Har du en digital brevlåda? Då har du fått beslutet skickat dit.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten kopia på bevis om körkortstillstånd - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Körkortstillstånd (grupp I) - ansök

Här ansöker du om körkortstillstånd med hälsodeklaration om du ska ta körkort för moped klass I, motorcykel, personbil och lätt lastbil, personbil med tungt släp samt traktor (AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort). Behörigheterna ingår i det som kallas för grupp I.

Du måste komplettera din ansökan med ett synintyg. Boka tid för synundersökning hos en legitimerad optiker eller behörig trafikskola. De kan skicka in synintyget via en e-tjänst för rapportörer.

Det är viktigt att synintyget kommer in i samband med din ansökan. Synintyget får inte vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan.

Har du en digital brevlåda? Då kommer du få beslutet skickat dit.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten körkortstillstånd (grupp i) - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Körkortstillstånd (grupp II och III) - ansök

Här ansöker du om körkortstillstånd för tyngre fordon, till exempel tung lastbil eller buss. Behörigheterna ingår i det som kallas för grupp II och III.

 • Grupp II omfattar behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C och CE.
 • Grupp III omfattar behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE.

Du måste komplettera din ansökan med ett läkarintyg. Vissa läkare skickar in intyget digitalt eller fyller i och skriver ut det på plats. Annars kan du beställa blanketten Läkarintyg avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförarlegitimation

Det är viktigt att läkarintyget kommer in i samband med din ansökan. Läkarintyget får inte vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan.

Har du en digital brevlåda? Då har du fått beslutet skickat dit.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten körkortstillstånd (grupp ii och iii) - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Körkort - förlustanmälan

Här förlustanmäler du ditt körkort och beställer en blankett (grundhandling) för förnyelse av körkort.

Läs mer om stulet, borttappat eller skadat körkort.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten körkort - förlustanmälan. Öppnas i nytt fönster.

Körkort - ombeställning av grundhandling

Om du har förlorat din blankett för förnyelse av körkortet (grundhandling) kan du beställa en ny via den här tjänsten.

Läs mer om att förnya körkortet.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten körkort - ombeställning av grundhandling. Öppnas i nytt fönster.

Utbildare och provanordnare - sök

Här hittar du utbildare och provanordnare för riskutbildning, introduktionsutbildning, förarbevis för moped klass II, terränghjuling och snöskoter, behörighet AM samt trafikskolor.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten utbildare och provanordnare - sök. Öppnas i nytt fönster.

Bedriva förarutbildning eller anordna kunskapsprov - ansök

Ändring av förarutbildningsverksamhet - anmäl

 

Läs detta innan du fyller i formuläret

Har ert företag ändrat bolagsform? Då behöver du göra en ny ansökan om tillstånd.

Har ni bytt personal inom utbildningsverksamheten? Läs mer här.

Har ni gjort ändringar inom utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens? Läs mer här.

Gå till tjänsten ändring av förarutbildningsverksamhet - anmäl. Öppnas i nytt fönster.

Godkännande av kompetenser vid trafikskola - ansök

Här ansöker du om godkännande som utbildningsledare, trafikskolechef och trafiklärare vid trafikskola.

Läs mer om vilka krav som ställs för att bli godkänd som

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten godkännande av kompetenser vid trafikskola - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Förarprov för gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning - rapportera

I den här tjänsten kan gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar rapportera godkända förarprov.

För att kunna använda tjänsten måste skolan och användaren tecka ett avtal med Transportstyrelsen. 

Mer information om tjänsten.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten förarprov för gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning - rapportera. Öppnas i nytt fönster.

Förordnande att förrätta förarprov - ansök

Här kan du ansöka om förordnande för att förrätta förarprov inom Trafikverket, Försvarsmakten, gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

Mer information om kraven.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten förordnande att förrätta förarprov - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Förordnande förarprövare - se status

I den här e-tjänsten kan en förarprövare se status på sitt förordnande och organisationer inom förarprövning som getts tillgång till tjänsten kan få en översikt över statusen på de förarprövare som finns registrerade inom sin organisation.

För att en organisation ska få tillgång till tjänsten och se förordnade förarprövare  krävs att man ansöker om detta.

Ansök om läsrättigheter för organisationer

 

I tjänsten nedan kan förordnade förarprövare samt organisationer som getts tillgång till tjänsten se deras status. 

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten förordnande förarprövare - se status. Öppnas i nytt fönster.

Introduktionsutbildning - rapportera

Här kan du rapportera genomförd introduktionsutbildning om du ansökt och beviljats tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva introduktionsutbildning.

Den som anordnar introduktionsutbildning ska omgående rapportera till Transportstyrelsen när en elev har genomgått utbildningen.

Mer information om tjänsten.

Observera att tjänsten kan få "time-out" om du som användare har varit inaktiv i 20 minuter. Även din egen lokala dator kan ha en (för kort) inställning av webbläsaren som innebär att uppkopplingen bryts efter viss tid.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten introduktionsutbildning - rapportera. Öppnas i nytt fönster.

Personaladministratörer inom förarutbildning - ansök

För att få tillgång till tjänsten "Personalförändringar inom förarutbildning - registrera" krävs att tillståndshavaren ansöker om och får en personaladministratör registrerad i vårt register. Ansökan om personaladministratör kan bara göras av trafikskolechef eller påanmäld företrädare för verksamheten.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten personaladministratörer inom förarutbildning - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Personalförändringar inom förarutbildning - registrera

I utbildarregistret finns alla utbildare och anordnare av kunskapsprov samlade vilket innebär att du kan få en överblick över din registrerade personal. Registret är tillgängligt genom en e-tjänst där du också kan göra personalförändringar direkt i tjänsten. Det är bara godkända personaladministratörer som kan använda tjänsten.

För att få tillgång till tjänsten krävs att tillståndshavaren ansöker om och får en personaladministratör registrerad i vårt register. Ansökan görs i e-tjänsten "Personaladministratör inom förarutbildning - ansök".

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten personalförändringar inom förarutbildning - registrera. Öppnas i nytt fönster.

Riskutbildning - rapportera

Här kan du rapportera genomförd riskutbildning om du ansökt och beviljats tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva riskutbildning.

Den som anordnar riskutbildning ska omgående rapportera till Transportstyrelsen när en elev har genomfört utbildningen.

Mer information om tjänsten.

Utbildning måste finnas registrerad hos Transportstyrelsen vid prov

Intyg om genomförd utbildning godtas inte längre vid förarprov utan utbildningen måste finnas registrerad hos Transportstyrelsen. Finns inte utbildningen registrerad vid provtillfället riskerar eleven att bli avvisad från provet.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten riskutbildning - rapportera. Öppnas i nytt fönster.

Synintyg - körkortstillstånd grupp 1
- rapportera

Här kan du som är legitimerad optiker eller behörig på trafikskola rapportera synintyg för den som ansöker om körkortstillstånd för grupp 1 – till exempel personbil, moped eller motorcykel. Tjänsten kräver e-legitimation.

Tänk på att synintyget

 • ska registreras snarast möjligt efter att synprövningen har utförts
 • är en del av en ansökan om körkortstillstånd
 • inte får vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan om körkortstillstånd.
Omdirigera till E-tjänst

OBS! Var noga med att kontrollera vad ansökan avser. Gäller ansökan förlängning av högre behörighet med hälsodeklaration ska du använda e-tjänsten Synintyg – förlängning med hälsodeklaration - rapportera (kan bara användas av legitimerad optiker).

Logga in i tjänsten synintyg - körkortstillstånd grupp 1
- rapportera. Öppnas i nytt fönster.

Synintyg - förlängning med hälsodeklaration
- rapportera

Här kan du som är legitimerad optiker rapportera synintyg för den som ansöker om förlängning av de högre behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE med hälsodeklaration. Tjänsten kräver e-legtimation.

Tänk på att synintyget

 • ska registreras snarast möjligt efter att synprövningen har utförts.
 • är en del av en ansökan om förlängning av högre behörighet med hälsodeklaration.
 • inte får vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan om förlängning av de högre behörigheterna.
Omdirigera till E-tjänst

OBS! Var noga med att kontrollera vad ansökan avser. Gäller ansökan om körkortstillstånd för grupp 1 ska du använda e-tjänsten "Synintyg – körkortstillstånd grupp 1 - rapportera".

Logga in i tjänsten synintyg - förlängning med hälsodeklaration
- rapportera. Öppnas i nytt fönster.

Utbildare för moped, snöskoter och terränghjuling - rapportera utbildning

Här kan du rapportera genomförd utbildning för förare av moped, snöskoter och terränghjuling om du ansökt och beviljats tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva utbildning för förarbevis

Den som anordnar utbildning för förarbevis ska omgående rapportera till Transportstyrelsen när en elev har genomfört utbildningen.

Sammanställning av registrerade uppgifter

Efter att du har rapporterat ett prov visas en sammanställning av dina registrerade uppgifter. Det är en bekräftelse på att registreringen har gått igenom. Om provet är godkänt är detta även en bekräftelse på att ett förarbevis har utfärdats. Det innebär att eleven kan köra direkt efter att du fått denna bekräftelse, under förutsättning att eleven har en giltig ID-handling med sig när han eller hon kör. Den som kör ska senast 2 månader efter att förarbeviset utfärdats kunna visa upp ett förarbevis (behörighetshandling) vid kontroll.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten utbildare för moped, snöskoter och terränghjuling - rapportera utbildning. Öppnas i nytt fönster.

Anordnare av kunskapsprov för moped, snöskoter och terränghjuling - rapportera prov

Här kan du rapportera genomförda kunskapsprov om du ansökt och blivit beviljad av Transportstyrelsen att få anordna kunskapsprov.

Den som anordnar kunskapsprov för förarbevis ska omgående rapportera till Transportstyrelsen när en elev har genomfört kunskapsprovet. 

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten anordnare av kunskapsprov för moped, snöskoter och terränghjuling - rapportera prov. Öppnas i nytt fönster.

Utbildning för moped klass I (AM) - rapportera

Här kan du rapportera genomförd utbildning för AM - moped klass I om du ansökt och beviljats tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva utbildning för behörighet AM.

Den som anordnar utbildning för behörighet AM - moped klass I ska omgående rapportera till Transportstyrelsen när en elev har genomfört utbildningen.

Mer information om tjänsten.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten utbildning för moped klass i (am) - rapportera. Öppnas i nytt fönster.

Utbildare för moped, snöskoter och terränghjuling - sök elev

En person måste uppfylla vissa krav för att få avlägga kunskapsprov för förarbevis. Tjänsten hjälper dig att enkelt kontrollera om en person uppfyller kraven för att få göra kunskapsprov.

För att kunna använda tjänsten måste utbildaren eller provanordnaren teckna ett avtal med Transportstyrelsen.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten utbildare för moped, snöskoter och terränghjuling - sök elev. Öppnas i nytt fönster.

Anordnare av kunskapsprov för moped, snöskoter och terränghjuling - sök rapporterade prov

Detta är en tjänst där anordnare av kunskapsprov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling kan söka sina rapporterade kunskapsprov. Tjänsterna kan användas av de som ansökt och beviljats tillstånd av Transportstyrelsen att anordna kunskapsprov för förarbevis.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten anordnare av kunskapsprov för moped, snöskoter och terränghjuling - sök rapporterade prov. Öppnas i nytt fönster.

Utbildare för moped, snöskoter och terränghjuling - sök rapporterade utbildningar

Detta är en tjänst där utbildare för moped klass II, snöskoter och terränghjuling kan söka sina rapporterade utbildningar. Tjänsterna kan användas av de som ansökt och beviljats tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva utbildning för förarbevis. 

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten utbildare för moped, snöskoter och terränghjuling - sök rapporterade utbildningar. Öppnas i nytt fönster.

Blanketter för körkort - beställ

De flesta blanketter för körkort kan du beställa via den här e-tjänsten. De blanketter du inte kan beställa via tjänsten hittar du på sidan Blanketter för körkort.

Blanketter som du kan beställa här

 • Ansökan körkortstillstånd med hälsodeklaration och synintyg (AM, A1, A2, A, B, BE samt Traktorkort)
 • Ansökan körkortstillstånd II/III med läkarintyg (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE)
 • Ansökan handledarskap privat övningskörning
 • Ansökan om utbyte av utländskt körkort
 • Ansökan om villkor alkolås
 • Synintyg
 • Synintyg förlängning via hälsodeklaration
 • Hälsodeklaration
 • Läkarintyg ADHD
 • Läkarintyg avseende C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE eller Taxi
 • Läkarintyg avseende sömn och vakenhetsstörningar
 • Läkarintyg om alkohol, narkotika, läkemedel
 • Läkarintyg diabetes
 • Läkarintyg synfunktion
 • Läkarintyg för ansökan om villkor om alkolås
 • Ogiltighet på egen begäran

Läs mer om blanketterna du kan beställa via e-tjänsten.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten blanketter för körkort - beställ. Öppnas i nytt fönster.
Till toppen