Hantering av digital färdskrivare

På den här sidan finns information om hanteringen av den digitala färdskrivaren. Det är ett gemensamt ansvar hos förare och transportföretag att den digitala färdskrivaren fungerar och hanteras på rätt sätt.

Den digitala färdskrivaren, som registrerar och sparar kör- och vilotider i färdskrivaren och på förarens förarkort, finns i fordon som tagits i bruk mellan den 1 maj 2006 och den 14 juni 2019, om den inte har ersatts av en smart färdskrivare. Här kan du läsa mer om hantering av smart färdskrivare.

Informationen är inte heltäckande, läs mer om vad ni som förare eller transportföretag förväntas känna till i de regler om kör- och vilotider som finns.

Innan användning av digital färdskrivare

 • Transportföretaget och du som förare ska se till att det finns tillräckligt med utskriftspapper för färdskrivaren i fordonet.
 • Om du som förare har framför fordon med analog färdskrivare innevarande dag eller de föregående 28 dagarna, ska alla diagramblad från dessa dagar tas med.
 • Innan körningen börjar ska du som förare göra följande:
  • Kontrollera att färdskrivaren är besiktigad och fungerar på korrekt sätt.
  • Sätta in ditt förarkort i kortplats 1.
  • Mata in landet där din arbetsdag påbörjas.
  • Mata in eventuella tidigare aktiviteter under arbetsdagen manuellt i färdskrivaren. Om du har framfört ett fordon med analog färdskrivare tidigare under arbetsdagen behöver den manuella inmatningen bara sträcka sig till när diagrambladet har slutat användas.

Under arbetsdagen

 • Du ska aktivt välja så att rätt aktivitet registreras när du inte kör (annat arbete, tillgänglighet och vila).
 • Om du byter fordon eller av någon annan anledning behöver ta ut ditt förarkort ur färdskrivaren och sedan använder det igen under samma arbetsdag ska du göra en manuell inmatning för den mellanliggande tiden. Det ska göras för att all din arbetstid ska kunna följas upp av din arbetsgivare eller vid en kontroll. Observera att du bara får ta ut förarkortet om det inte är möjligt att ha kvar det i färdskrivaren, exempelvis vid fordonsbyte, om någon annan ska använda fordonet eller när du påbörjar en dygns- eller veckovila.
 • Du ska också mata in symbolen för det land du kommer in i efter att ha passerat en medlemsstats gräns. Du får om det behövs vid det här tillfället också ta ut förarkortet i syfte att mata in symbolen för land. Det ska göras vid den närmaste möjliga platsen att stanna på vid eller efter gränsen.
 • När arbetsdagen är slut ska du mata in landet där du slutar din körning.

Efter användning av digital färdskrivare

 • Kom ihåg att du som förare vid kontroll ska kunna visa upp information om dina aktiviteter som omfattas av reglerna om kör- och vilotider innevarande dag och de föregående 28 dagarna. Läs mer om förarens ansvar.
 • Transportföretaget har ansvar att kopiera uppgifterna från förarkortet och färdskrivaren inom rätt tid (du som förare kan begära att få kopior av uppgifterna som överförts från förarkortet). Läs mer om transportföretagets ansvar.

Färja/tåg och multibemanning

 • Om du i samband med en vila åker färja eller tåg ska symbolen för färja/tåg väljas i färdskrivaren. Symbolen ska anges under den viloperiod som spenderas på färjan eller tåget.
 • Om du är medförare vid multibemanning ska ditt förarkort sitta i kortfack 2.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!