Förändringar vid bedömning av synfält

Får du inte ha körkort på grund av synfältsnedsättningar och undrar hur det pågående arbetet om ändrade synkrav påverkar dig? Här kan du läsa mer om vad som gäller och vad du kan göra.

För att du ska kunna få ett körkort måste du bland annat uppfylla de medicinska krav som finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. I föreskrifterna finns bland annat krav på din synskärpa och ditt synfält.

Förslag på ändrade krav för synfältet

Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag som innebär att kraven på synfältet sänks. Planen är att föreskrifterna med de reviderade synfältskraven ska träda i kraft hösten 2024. Om du har fått körkortet återkallat eller nekats körkortstillstånd på grund av att du har synfältsnedsättningar kan du få en ny ansökan prövad mot de nya kraven när reglerna har trätt i kraft.

För mer information om Transportstyrelsens förslag se Föreskriftsarbete om de medicinska synkraven för innehav av körkort.

Möjlighet till undantag

Det finns även möjlighet att ansöka om undantag från nuvarande synfältskrav. Vi kommer i våra bedömningar av om undantag kan beviljas ta hänsyn till kommande krav. Vi har beviljat undantag från nuvarande synfältskrav för ett antal personer som har kunnat visa att de uppfyller kommande krav.

Det är inte möjligt för Transportstyrelsen att i förväg lämna några besked om ifall just dina synfältsnedsättningar uppfyller kommande krav. Ditt ärende kan prövas först efter att du har skickat in en ansökan om undantag. Transportstyrelsens kundtjänst eller körkortsutredare kan inte hjälpa till med sådana frågor. Däremot kan du själv se hur de föreslagna reglerna ser ut i avsnittet om synfält (pdf)

För mer information om hur du ansöker om undantag se Medicinskt undantag - Transportstyrelsen.

Om du beviljas undantag innebär det inte att du per automatik får ett giltigt körkort. Efter ett beslut om undantag från de medicinska kraven om syn behöver du ansöka om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen. Då prövas din ansökan utifrån din personliga lämplighet och dina medicinska förhållanden i övrigt. För mer information om hur du söker körkortstillstånd se Körkortstillstånd - Transportstyrelsen

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!