Övningsköra

Man kan övningsköra med trafikskola, utbildare eller privat. För att få övningsköra gäller olika regler beroende på ålder och fordonsslag man vill övningsköra för.

Om man endast vill övningsköra med trafikskola eller utbildare räcker det med ett körkortstillstånd. Den som vill övningsköra privat behöver även ha en godkänd handledare. 

Du kan snabbt och enkelt ansöka om körkortstillstånd direkt via vår e-tjänst. Tjänsten kräver e-legitimation. Det går även att beställa blanketter via tjänsten Beställ blankett.

Ansök om körkortstillstånd (grupp 1)

Ansök om körkortstillstånd (grupp 2 och 3)

Beställ blankett

Tänk på att det är olika regler som gäller beroende på fordonsslag du vill övningsköra för. Läs mer om vad som gäller för de olika fordonsslagen under Frågor och svar nedan.

 

Övningskörning generella frågor och svar

  • En godkänd handledare
  • Ett körkortstillstånd
  • Uppfylla ålderskravet för det fordonsslag du ska övningsköra med
  • En giltig ID-handling
  • En giltig introduktionsutbildning (gäller endast vid övningskörning privat för personbil och lätt lastbil)
Behörighet

Ålder

A1 lätt motorcykel 15 år och 9 månader
A2 mellanstor motorcykel 17 år och 6 månader
A motorcykel

19 år och 6 månader**

23 år ***

B personbil utan släp 16 år
B personbil samt enbart ett lätt släpfordon 17 år och 6 månader
B lätt lastbil samt enbart ett lätt släpfordon 17 år och 6 månader

B utökad behörighet (B:96) personbil och
lätt lastbil samt enbart ett släpfordon där
totalvikten för fordonskombinationen uppgår
till max 4 250 kg

17 år och 6 månader

BE personbil och lätt lastbil samt ett eller
flera släpfordon vars totalvikt inte överskrider
3 500 kg 

18 år

C1* medeltung lastbil samt enbart ett lätt släpfordon   

18 år

C1E* medeltung lastbil samt ett eller flera släpfordon
oavsett vikt 
 

18 år

C* tung lastbil samt enbart ett lätt släpfordon  20 år
CE* tung lastbil samt ett eller flera släpfordon
oavsett vikt  

20 år

 
 D1* mellanstor buss samt enbart ett lätt släpfordon  20 år 
D1E* mellanstor buss samt ett eller flera släpfordon
oavsett vikt 
20 år 
D* buss samt enbart ett lätt släpfordon  23 år 
DE * buss samt ett eller flera släpfordon oavsett vikt 23 år

*för att få övningsköra måste eleven normalt ha ett körkort med B-behörighet.

**för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, under förutsättning att körkortshavaren har haft körkort med behörighet A2 under minst 1 år och 6 månader.

*** för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, om körkortshavaren inte har haft körkort med behörighet A2 under minst 1 år och 6 månader.

Skylten ska placeras så att den är väl synlig bakifrån. Skylten får inte vara placerad så att sikten skyms. Vid övningskörning med motorcykel får skylten vara avbildad på kläderna, skylten ska vara väl synlig bakifrån

Det finns ingen begränsning på hur många handledare du som elev kan, men din handledare kan max ha 5 elever samtidigt.

Du får ha passagerare med dig under förutsättning att övningskörningen kan ske på ett trafiksäkert sätt.

Varje land har sina egna lagar och regler att följa när det gäller övningskörning. Kontakta därför respektive land för att se vad som gäller där.

Läs mer på webbsidan Ditt Europa om regler för att ta körkort i ett annat EU-land. Ditt Europa är en EU-webbplats som ska hjälpa dig att göra saker i andra europeiska länder.

För att du som elev ska vara säker på att få rätt utbildning, kan du i vår e-tjänst kontrollera att trafikskolan har tillstånd att bedriva sin verksamhet.

Utbildare och provanordnare

 

Specifika frågor och svar gällande motorcykel (A1, A2, A)

Om du ska övningsköra för motorcykel behöver du ha ett körkortstillstånd för grupp I som gäller för behörigheterna Traktor, AM, A1, A2, A, B, BE. Du kan läsa mer och ansöka här:

Ansök om körkortstillstånd (grupp 1)

Behörighet

Ålder

A1 lätt motorcykel 15 år och 9 månader
A2 mellanstor motorcykel 17 år och 6 månader
A motorcykel

19 år och 6 månader*

23 år **

*för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, under förutsättning att körkortshavaren har haft körkort med behörighet A2 under minst 1 år och 6 månader.

** för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, om körkortshavaren inte har haft körkort med behörighet A2 under minst 1 år och 6 månader.

Skylten ska placeras så att den är väl synlig bakifrån. Skylten får inte vara placerad så att sikten skyms. Vid övningskörning med motorcykel får skylten vara avbildad på kläderna, skylten ska vara väl synlig bakifrån

Nej, handledaren måste antingen vara passagerare på samma MC som eleven eller köra en egen MC.

Nej, en handledare kan endast övningsköra med en elev vid varje övningskörningstillfälle.

 

Specifika frågor och svar gällande bil (B, BE, B:96.)

Om du ska övningsköra för bil behöver du ha ett körkortstillstånd för grupp I som gäller för behörigheterna Traktor, AM, A1, A2, A, B, BE. Du kan läsa mer och ansöka här:

Ansök om körkortstillstånd (grupp 1)

Behörighet

Ålder

B personbil utan släp 16 år
B personbil samt enbart ett lätt släpfordon 17 år och 6 månader
B lätt lastbil samt enbart ett lätt släpfordon 17 år och 6 månader

B utökad behörighet (B:96) personbil och
lätt lastbil samt enbart ett släpfordon där
totalvikten för fordonskombinationen uppgår
till max 4 250 kg

17 år och 6 månader

BE personbil och lätt lastbil samt ett eller
flera släpfordon vars totalvikt inte överskrider
3 500 kg 

18 år

Nej, inte om du fortfarande har ett giltigt körkortstillstånd. Du kan se om ditt körkortstillstånd fortfarande gäller via mina sidor.

Om du ska övningsköra privat behöver du ha en giltig introduktionsutbildning, men ska du övningsköra med trafikskola räcker det med giltigt körkortstillstånd.

Den gäller i fem år från dagen utbildningen genomfördes.

Nej, det är samma introduktionsutbildning för dig som elev som för handledaren, men ni behöver inte gå vid samma tillfälle.

Nej, så länge villkoret inte beror på medicinska skäl krävs inget körkortstillstånd.

Ja, du kan välja att köra upp med en automatväxlad bil. Om körprovet görs i ett fordon med automatisk växellåda (utan kopplingspedal) markeras det med villkorskod på körkortet (kod78) och ger dig bara behörighet att köra automatväxlade fordon.

Men om du redan har eller har haft ett körkort för fordon med manuell växellåda för behörighet B kan du göra körprovet för utökad behörighet B (B96), BE, C1, C1E, D1 D1E, C, CE, D eller DE i ett automatväxlat fordon, utan att det medför körkort med begränsning till fordon med automatisk växellåda (villkorskod 78).

 

Specifika frågor och svar gällande lastbil (C1, C, C1E, CE)

Om du ska övningsköra för lastbil behöver du ha ett körkortstillstånd för grupp II som gäller för behörigheterna Traktor, AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C, C1E, CE. Du kan läsa mer och ansöka här:

Ansök om körkortstillstånd (grupp 2 och 3)

Behörighet

Ålder

C1* medeltung lastbil samt enbart ett lätt släpfordon   

18 år

C1E* medeltung lastbil samt ett eller flera släpfordon
oavsett vikt 
 

18 år

C* tung lastbil samt enbart ett lätt släpfordon  20 år
CE* tung lastbil samt ett eller flera släpfordon
oavsett vikt  

20 år

 

*för att få övningsköra måste eleven normalt ha ett körkort med B-behörighet.

Ja, om du redan har eller har haft ett körkort för behörighet B med manuell växellåda kan du göra körprovet för C1, C, C1E, CE i ett automatväxlat fordon, utan att det medför körkort med begränsning till fordon med automatisk växellåda (villkorskod 78).

Ja, men om du kör upp med ett fordon som saknar färdskrivare får du inte köra fordon som har färdskrivare (kod 97 på körkortet).

Nej, du behöver ha B-körkort eller tidigare ha haft körkort för C1, C, C1E eller CE.

Om du planerar att utbilda dig till yrkesförare behöver du känna till vad som gäller om exempelvis färdskrivare och yrkesförarutbildning.

Läs mer om yrkestrafik.

 

Specifika frågor och svar gällande buss (D1, D, D1E, DE)

Om du ska övningsköra för buss behöver du ha ett körkortstillstånd för grupp III som gäller för behörigheterna Traktor, AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE. Du kan läsa mer och ansöka här:

Ansök om körkortstillstånd (grupp 2 och 3)

Behörighet

Ålder

D1* mellanstor buss samt enbart ett lätt släpfordon  20 år 
D1E* mellanstor buss samt ett eller flera släpfordon
oavsett vikt 
20 år 
D* buss samt enbart ett lätt släpfordon  23 år 
DE* buss samt ett eller flera släpfordon oavsett vikt 23 år

*för att få övningsköra måste eleven normalt ha ett körkort med B-behörighet.

Ja, om du redan har eller har haft ett körkort för behörighet B med manuell växellåda kan du göra körprovet för D1, D, D1E, DE i ett automatväxlat fordon, utan att det medför körkort med begränsning till fordon med automatisk växellåda (villkorskod 78).

Nej, du behöver ha B-körkort eller tidigare ha haft körkort för D1, D, D1E eller DE.

Om du utbildar dig till busschaufför kan du övningsköra och ta körkort för buss redan när du har fyllt 18 år. Om du är yngre än 20 år får du inte övningsköra privat utan endast hos utbildaren.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.