Traktor a ska köra på vägrenen eller så långt till höger som möjligt. Det kravet gäller inte traktor b. Traktor b ska köras på vägen.

Ingen av traktorerna får köras på motorväg eller motortrafikled. Det finns några undantag, t.ex. vid väghållningsarbete, räddningstjänst, bärgning eller liknande.