Dragkrok på EU-typgodkänd bil

Har din personbil eller lätta lastbil (lastbil med en totalvikt som inte överstiger 3 500kg) en dragkrok (kopplingsanordning) men det står inget om det i registreringsbeviset, eller till och med OKÄNT? Det är ingen miss eller ett förbiseende, det ska vara så. 

Är din bil EU-typgodkänd och dragkroken som är monterad är avsedd för bilen och även ingår i dess godkännande får den användas för att dra ett släp.

Nya personbilar och lätta lastbilar är idag som regel EG-typgodkända. Det innebär att lika förutsättningar och krav gäller inom hela EU och som bevis för att ett fordon uppfyller dessa krav hänvisar tillverkaren till ett typgodkännande. Men varje typgodkänd bil följer ett dokument som innehåller de specifika uppgifterna för just det fordonet, ett så kallat CoC-dokument.

Vilka uppgifter som ska finnas på ett CoC är även det styrt av EU-regler. För en personbil eller lätt lastbil ska det inte anges någon information om kopplingsanordning i CoC:t.

Eftersom Transportstyrelsen inte får någon information om dragkroken noteras inte uppgiften på varken registreringsbeviset eller i Transportstyrelsens e-tjänster Sök fordonsuppgifter eller Mina sidor (kräver inloggning med e-legitimation).

Får man använda dragkroken även om den inte finns med i registreringsbeviset?

Ja, en dragkrok som är monterad i enlighet med bilens typgodkännande är tillåten att använda för att dra släp oavsett om kroken är monterad på bilfabriken, hos återförsäljaren eller vid ett senare tillfälle.

Ska kroken registreringsbesiktas vid montering?

Efter 1 september 2013 behöver bilen i samband med eftermontering inte genomgå en registreringsbesiktning för kroken om den monteras på en EU-typgodkänd personbil eller en EU-typgodkänd lätt lastbil. Kraven för att man inte ska behöva registreringsbesikta i det här fallet är att kroken är typgodkänd och avsedd för bilen den ska monteras på, att den är monterad på ett fackmässigt sätt och enligt bil- och kroktillverkarens anvisningar, samt att uppgifter om bilens maximala släpvagnsvikt finns registrerad, kontrollera detta i registreringsbeviset.

OBS! Om du eftermonterar kroken på en husbil (personbil klass II) eller i en bakgavellyft eller särskilt underkörningsskydd på din lätta lastbil, så ska du registreringsbesikta. Du ska även registreringsbesikta om du monterat på en krok på ett fordon som inte är EU-typgodkänd, t ex din gamla Volvo 145, SAAB 99 eller vissa privatimporterade bilar.  

Om man väljer att plocka bort sin dragkrok så behöver man inte registreringsbesikta under förutsättning att kroken inte är registrerad i Vägtrafikregistret, kontrollera detta i registreringsbeviset. Finns det uppgift om kopplingsanordning, måste bilen alltså registreringsbesiktas.  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!