Frågor och svar

Om du har ett körkort för tung lastbil måste du gå en fortbildning för godstransporter. Om du har ett körkort för buss måste du gå en fortbildning för persontransporter. Om du har körkort för både buss och tung lastbil behöver du bara gå en fortbildning och kan välja ett av transportslagen.

När en förare har gått klart en fortbildning om minst 35 timmar ska utbildningsanordnaren omgående rapportera genomförd utbildning till Transportstyrelsen och i samband med rapporten, utfärda ett intyg till föraren om genomförd fortbildning.

Om en förare har gått delkurserna hos olika utbildningsanordnare ska den som anordnar den sista delkursen efterfråga intyg om tidigare genomförda delkurser för att fortbildningen ska kunna bli genomförd. Den som anordnat den sista delkursen ska utfärda ett intyg om genomförd fortbildning till föraren som ska innehålla uppgifter om utbildning hos samtliga utbildare.

Om du har gått delkurser hos olika utbildningsanordnare ska du kunna visa intyg för tidigare genomförda delkurser innan den sista delkursen genomförs.

Ett yrkeskompetensbevis utfärdas först sedan avgiften för kompetensbeviset (150 kr) inkommit till Transportstyrelsen och att du har ett giltigt körkort för den körkortsbehörighet som beviset avser.

Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år efter det att ett intyg om genomförd fortbildning utfärdats. Om du betalar för sent innebär det att du måste genomföra en ny fortbildning (minst 35 timmar).

Ett yrkeskompetensbevis är giltigt i fem år från den dag det utfärdades.

En förare har C-behörighet sedan 2001 och omfattas av hävdvunnen rätt. Om föraren vill bli bussförare och ta D-behörighet, kan föraren då gå en kompletterande grundutbildning på 35 eller 70 timmar för att få yrkeskompetensbevis för persontransporter?

Nej, föraren ska gå en förkortad grundutbildning på 140 timmar för att få ett yrkeskompetensbevis för persontransporter, eftersom föraren inte har genomgått en grundutbildning för godstransporter.

Om du vill få ett nytt yrkeskompetensbevis måste du genomgå en fortbildning på minst 35 timmar.

Du får inte arbeta som förare förrän du fått ett nytt giltigt yrkeskompetensbevis.

Nej, du tappar inte rätten att köra person- eller godstransporter för gott utan bara till dess att du har genomgått en fortbildning. En fortbildning ska omfatta minst 35 timmar och får delas upp i delkurser som är minst sju timmar vardera.

Transportstyrelsen uppmanar dig som förare att betala för ditt yrkeskompetensbevis så snart du är färdig med fortbildningen och har fått din inbetalningsavi.

Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år efter att du har genomfört din fortbildning. Det innebär att du måste göra om fortbildningen om du inte har betalat i rätt tid. För att vi ska kunna utfärda ett yrkeskompetensbevis måste du dessutom ha en giltig körkortsbehörighet för det fordonsslag du har utbildat dig inom (buss eller tung lastbil).

 

Många ringer till Transportstyrelsen efter genomförd utbildning och frågar om de kan få ett OCR-nummer för att betala för yrkeskompetensbeviset. Detta för att föraren snabbt vill få sitt kompetensbevis.

Ett OCR-nummer skapas tidigast två dagar efter det att utbildaren rapporterat din utbildning till Transportstyrelsen. I samband med detta skickar vi en faktura till förarens folkbokföringsadress. Därför kan du inte få ett OCR-nummer på telefon innan fakturan skickats ut

Om du inte är klar med alla delkurser innan den 10 september får du inte arbeta som förare förrän du har gått de delkurser som återstår av fortbildningen. Du måste även ha ditt yrkeskompetensbevis med dig under körning.

Nej! Transportstyrelsen har inte mandat att pröva frågor om undantag från krav på fortbildning.

Om du har en C-behörighet på ditt körkort, och omfattas av hävdvunnen rätt, måste du ha gått din första fortbildning innan den 10 september 2016. Du måste ha gått fortbildningen i så god tid att du har hunnit få ett yrkeskompetensbevis (för C-behörighet) för att få köra godstransporter med tung lastbil.

Om du inte har gått en fortbildning innan den 10 september 2016 och vill återgå till yrket, behöver du gå en fortbildning på minst 35 timmar för att få ett yrkeskompetensbevis utfärdat.

Som bevis på yrkesförarkompetens i Sverige kan du ha ett yrkeskompetensbevis som utfärdats i en stat inom EES. Yrkeskompetensbeviset kan antingen vara ett separat kort av EU-modell eller att kod 95 anges på körkortet för aktuell behörighet. 

En tredjelandsmedborgare visar vid godstransporter att han eller hon har yrkesförarkompetens genom ett särskilt förartillstånd.

Du som har ett utländskt körkort och inte är medborgare i en stat inom EES får inte köra ett svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik eller en svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods i Sverige.

Vi granskar och bedömer alla tips vi får in. Granskningen ligger sedan till grund för beslut om tillsyn. Tyvärr kan det vara ganska svårt att påvisa att ett tips stämmer och när vi tar kontakt med de angivna utbildningsföretagen så är det vanligt att de nekar till anklagelserna. Ord står då mot ord. De tips vi får in är dock en viktig del i urvalet för att vi ska lägga tillsynsresurserna där de gör bästa nytta. När tipsen har lett till att vi gör en tillsyn är det inte ovanligt att vi hittar brister. Då får tillståndshavaren oftast möjlighet att rätta till dessa innan vi gör en uppföljande tillsyn.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!