Busstrafik utanför EU/EES

Tillstånd krävs för linjetrafik till länder utanför EU och EES. För beställningstrafik krävs ett kontrolldokument. Särskilda krav gäller busstrafik till Ryssland och Ukraina. 

Linjetrafik

 För linjetrafik med buss till länder utanför EU och EES krävs tillstånd. Man ansöker om tillstånd i det land där företaget har sitt säte. I Sverige ska ansökan skickas till Transportstyrelsen. Använd ansökningsblanketten som du kan hämta via länken till höger.

Samtliga länder längs linjesträckningen ska utfärda tillstånd. Transportstyrelsen ser till att samtliga tillstånd kommer in från de berörda länderna.  Handläggningstiden är ofta lång, eftersom det krävs upprepade kontakter mellan Sverige och övriga berörda länder. Utformningen av tillstånden varierar från land till land. De svenska tillstånden skrivs ut som beslut på vitt A4-ark. Giltighetstiden på tillstånden varierar men den är som längst fem år.

Originaltillstånden från samtliga berörda länder ska finnas i bussarna för att kunna uppvisas vid kontroll.

Beställningstrafik

Länderna utanför EU och EES kräver ett kontrolldokument för beställningstrafik (tillfällig trafik) till dessa länder. Dokumentet kan antingen ha formen av Interbusöverenskommelsens färdbladshäfte eller vara ett ASOR-dokumentet.

Interbusöverenskommelsens kontrolldokument påminner om Way-bill-häftet och det används och fylls i på samma sätt som detta. Interbusöverenskommelsen är undertecknad av EU:s medlemsstater och dessutom av Albanien, Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Moldavien, Montenegro och Turkiet. Du beställer Interbusöverenskommelsens färdbladshäfte hos Transportstyrelsen.

Vid beställningstrafik (tillfällig trafik) till länder som ännu inte har undertecknat Interbusöverenskommelsen gäller ASOR-dokumentet som kontrolldokument. Detta
dokument beställer du hos Transportstyrelsen på 0771-503503.

Speciella tillstånd till Ryssland och Ukraina

För all tillfällig busstrafik mellan Sverige och Ryssland och mellan Sverige och Ukraina krävs speciella tillstånd. Kravet är beslutat vid bilaterala vägtransportförhandlingar mellan länderna. Sverige utbyter varje år ett beslutat antal tillstånd med både Ryssland och Ukraina. Transportstyrelsen delar ut dessa tillstånd till de svenska bussföretag som ska köra tillfällig trafik till de båda länderna. Det behövs ett tillstånd per resa.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!