Frågor och svar om traktor b

Från den 1 januari 2016 måste alla EU:s medlemsländer kunna ta emot och registrera en snabbare traktor. De svenska reglerna har anpassats så att det är möjligt. I Sverige benämns den nya snabbare traktorn för "traktor b". Här kan du få svar på vissa frågor om traktor b.

De tidigare traktorerna kommer att motsvara ”traktor a” och de nya snabba traktorerna ”traktor b”. Traktor b följer i stort samma regelverk som motorredskap klass 1 och den tunga terrängvagnen. Det innebär bland annat att

  • den får köras i max 50 km/timmen
  • det krävs (som lägst) körkort med B-behörighet (körkort för bil)
  • den ska köras på vägen (och inte på vägrenen som en traktor a).

Frågor och svar

För att köra traktor b krävs som lägst B-körkort. Om du ska köra traktor med tillkopplade släp i yrkesmässig godstrafik krävs behörigheten C eller CE.

Traktor a ska köra på vägrenen eller så långt till höger som möjligt. Det kravet gäller inte traktor b. Traktor b ska köras på vägen.

Ingen av traktorerna får köras på motorväg eller motortrafikled. Det finns några undantag, t.ex. vid väghållningsarbete, räddningstjänst, bärgning eller liknande.

Högsta tillåtna hastighet för traktor b är 50 km i timmen.

Barn kan inte ensamma stå som registrerade ägare till fordon som de inte har förarbevis eller körkort för. Läs gärna mer under Ägarbyte.