Skyddshjälm behöver inte användas när fordonet inte är i rörelse eller vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstation eller liknande område.

Undantagen för skyddshjälm beskrivs förutom i trafikförordningen (1998:1276), i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:94) om skyddshjälm. Dessa uppgifter finns på Transportstyrelsens webbplats.