Undantag från VTS-rapportering

Transportstyrelsen kan besluta om undantag från att rapportera inom ett VTS-område för vissa fartyg som går i regelbunden och tät skärgårdstrafik och som har AIS installerad.

Undantag från rapportering i VTS-område

Här anges vilka fartyg inom angivet VTS-område som har beviljats undantag av Transportstyrelsen från att rapportera enligt VTS-föreskrifterna samt giltighetstiden för undantaget. För detaljerad information om vad undantaget innebär hänvisas till respektive beslut.

Transportstyrelsen tar ut en löpande avgift för nedlagt arbete rörande beslut om dispenser enligt 1 kap. 7 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.

VTS-område Luleå Giltigt t.o.m.
Försvarsmaktens fartyg tills vidare
VTS-område Öregrund Giltigt t.o.m.
Försvarsmaktens fartyg tills vidare
VTS-område Stockholm Giltigt t.o.m.
Försvarsmaktens fartyg tills vidare
Cinderella I (SBLK) tills vidare
Cinderella II (SHOR) tills vidare
Dalarö (SGER) 2027-04-28
Gällnö (SKBN) 2027-04-28
Nämdö (SMRN) 2027-04-28
Sandhamn (SGEF) 2027-04-28
Stockholm (SGLD) tills vidare
Söderarm (SBFW) 2027-04-28
Waxholm I (SKMI) 2027-04-28
Waxholm II (SKNW) 2027-04-28
VTS-område Landsort Giltigt t.o.m.
Försvarsmaktens fartyg tills vidare
Waxholm II (SKNW) 2027-06-12
VTS-område Mälaren Giltigt t.o.m.
Försvarsmaktens fartyg tills vidare
VTS-område Bråviken Giltigt t.o.m.
Försvarsmaktens fartyg tills vidare
VTS-område Göteborg Giltigt t.o.m.
Försvarsmaktens fartyg tills vidare
Eloise (SCBE) 2028-08-31
Elvy (SBDJ) 2028-08-31
Vesta (SJXT) 2028-08-31
Ylva (SBCJ)  2028-08-31
Älveli (SKNC) 2028-08-31
Älvfrida (SKYW) 2028-08-31
VTS-område Marstrand Giltigt t.o.m.
Försvarsmaktens fartyg tills vidare
VTS-område Lysekil Giltigt t.o.m.
Försvarsmaktens fartyg tills vidare

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.