Undantag från VTS-rapportering

Transportstyrelsen kan besluta om undantag från att rapportera inom ett VTS-område för vissa fartyg som går i regelbunden och tät skärgårdstrafik och som har AIS installerad.

Undantag från rapportering i VTS-område

Här anges vilka fartyg inom angivet VTS-område som har beviljats undantag av Transportstyrelsen från att rapportera enligt VTS-föreskrifterna samt giltighetstiden för undantaget. För detaljerad information om vad undantaget innebär hänvisas till respektive beslut.

Transportstyrelsen tar ut en löpande avgift för nedlagt arbete rörande beslut om dispenser enligt 1 kap. 7 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.

VTS-område Luleå Giltigt t.o.m.
Försvarsmaktens fartyg tills vidare
VTS-område Öregrund Giltigt t.o.m.
Försvarsmaktens fartyg tills vidare
VTS-område Stockholm Giltigt t.o.m.
Försvarsmaktens fartyg tills vidare
Cinderella I (SBLK) tills vidare
Cinderella II (SHOR) tills vidare
Dalarö (SGER) 2027-04-28
Gällnö (SKBN) 2027-04-28
Nämdö (SMRN) 2027-04-28
Sandhamn (SGEF) 2027-04-28
Stockholm (SGLD) tills vidare
Söderarm (SBFW) 2027-04-28
Waxholm I (SKMI) 2027-04-28
Waxholm II (SKNW) 2027-04-28
VTS-område Landsort Giltigt t.o.m.
Försvarsmaktens fartyg tills vidare
VTS-område Mälaren Giltigt t.o.m.
Försvarsmaktens fartyg tills vidare
VTS-område Bråviken Giltigt t.o.m.
Försvarsmaktens fartyg tills vidare
VTS-område Göteborg Giltigt t.o.m.
Försvarsmaktens fartyg tills vidare
Elvy (SBDJ) 2025-09-08
Vesta (SJXT) 2025-09-08
Ylva (SBCJ)  2025-09-08
Älveli (SKNC) 2025-09-08
Älvfrida (SKYW) 2025-09-08
VTS-område Marstrand Giltigt t.o.m.
Försvarsmaktens fartyg tills vidare
VTS-område Lysekil Giltigt t.o.m.
Försvarsmaktens fartyg tills vidare

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!