Transportstyrelsen kontrollerar i första hand de fartyg som har högsta prioritet, vilken baseras bland annat på den riskprofil fartyget anses ha. Om fartyget enligt regelverket inte är tillgängligt för utökad inspektion kommer någon sådan inte att genomföras. Om fartyget kan bli föremål för utökad inspektion, men Transportstyrelsen av någon anledning väljer att inte genomföra inspektionen, kommer fartyget eller agenten att kontaktas med besked om detta.

Fartyg inspekteras som regel inte nattetid, och om fartyget enbart stannar i hamn över natten kan detta vara en annan orsak till att inspektionen uteblir. Nattetid innebär 18.00 – 08.00.