Fartområde på läkarintyg

Följande fartområden används på läkarintyg.

Obegränsad fart

Obegränsad fart på läkarintyget innebär oceanfart runt hela jorden, helt utan restriktioner.

Begränsad fart

Begränsad fart på läkarintyget innebär Europafart norr om Brest. (Europafart definieras i detalj med koordinater i förordning (2011:1533) om behörigheter för sjömän.)

Inre fart/fiskare

Inre fart/fiskare på läkarintyget innebär inre fart, vilket är:

  • Fart i trafik inom Sverige och utanför kusterna, dock högst en nautisk mil (1852 meter) från en hamn eller annan plats där fartyget kan finna skydd.
  • Fart i Kalmar sund och nationell fart i Öresund.
  • Fart i fartområde D, såsom det definieras i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).

Området omfattar även fiskare oavsett vilket fartområde de fiskar i, inklusive fiske på handelsfartyg med en bruttodräktighet under 20.

Läkarintyg som avser fartområde inre fart/fiskare får begränsas till enbart syn- och hörselundersökningen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!