Transportstyrelsens riktlinjer för riskanalysarbete

Denna riktlinje avser att ge en introduktion till riskanalysarbete genom att introducera begreppen risk och riskbedömning samt ge exempel på vedertagna riskanalysmetoder definierade i IEC/ISO 31010:2009. Handledningen syftar till att ge vägledande information till redare som väljer att verifiera fartygs uppfyllelse av funktionskrav genom riskanalyser enligt de nationella föreskrifterna TSFS 2017:26. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i nationell sjöfart.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2019-12-03