Ansökan om direktåtkomst och behörighet

För att kunna söka i fartygsregistret krävs att du har blivit beviljad direktåtkomst och fått behörighet till tjänsten.

Du måste först ansöka om direktåtkomst, först när din ansökan beviljats kan du ansöka om din behörighet.

Vem kan få direktåtkomst?

Du har möjlighet att få direktåtkomst till söktjänsten för vissa ändamål.

Vid statlig verksamhet eller när behov av uppgifterna finns för:

  • kreditgivning, försäkringsgivning eller annan verksamhet där fartygsregisterinformationen utgör underlag för prövningar eller beslut
  • förvärv eller avyttring av egendom som registreras i fartygsregistret.

Kontakta sjöfartsregistret om du behöver mer information.

Uppfyller du inte kravet för att få tillgång till fartygsregistret via direktåtkomst så kan du kontakta Sjöfartsregistret via telefon eller e-post för att kunna ta del av enstaka uppgifter i fartygsregistret.

Kontakta sjöfartsregistret

Ansök om direktåtkomst

Transportstyrelsen beslutar om direktåtkomst till fartygsregistret. Du ansöker om direktåtkomst på en särskild blankett: Ansökan om direktåtkomst.

Blanketten mejlas till:

sfr@transportstyrelsen.se

Beslut om din ansökan har beviljats kommer till den mejl som ansökan skickats från. 

Avgift

Transportstyrelsen tar ut en avgift för användningen av fartygsregistret. Här hittar du uppgift om gällande avgift för direktåtkomst.

Villkor

Den som får tillstånd att söka i fartygsregistret förbinder sig att följa Transportstyrelsens villkor för tillgång till fartygsregistret.

Ansök om behörighet

När Transportstyrelsen beslutat att medge direktåtkomst till systemet kan du ansöka om behörighet till e-tjänsten. Varje användare av tjänsten ska ha personliga inloggningsuppgifter och logga in med engångslösenord.

För att ansöka om behörighet till e-tjänsten ska en särskilt blankett fyllas i: Ansökan om inloggningsuppgifter till fartygsregistret.

Blanketten mejlas till:

sfr@transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen prövar om varje enskild användare ska medges behörighet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!