Utbildningsanordnare

En utbildning som riktar sig till sjömän måste uppfylla vissa krav. I Sverige är det Transportstyrelsen som godkänner dessa skolor och utbildningar.

Obligatorisk ECDIS utbildning

På svenska fartyg med en godkänd ECDIS-utrustning är det ett krav att berörd personal utbildar sig för den utrustningen. Läs mer information som riktar sig till befälhavare, övriga däcksbefäl (t.ex. sjökapten och fartygsbefäl klass II-VII), redare och utbildningsanordnare på sidan om Obligatorisk ECDIS utbildning.

Att bli en godkänd skola för sjömän

En skola som vill utbilda sjömän ska uppfylla de krav som finns i STCW-konventionen och måste därför vara godkända av Transportstyrelsen. Godkännandet förutsätter att skolan har ett kvalitetsnormsystem.

När skolan är godkänd enligt kvalitetsnormsystemet, får skolan genomföra en provkurs där en representant från myndigheten närvarar.

Om kursen uppfyller de krav som ställs i regelverket och när utbildaren är godkänd, har skolan rätt att utbilda samt utge intyg på myndighetens vägnar.

Rätten gäller tills vidare och kan dras in om myndigheten finner skäl för det.

Du som vill bli en godkänd utbildningsanordnare, följ instruktionerna i Informationsblad för ansökan som utbildningsanordnare.

Revision

Vid en revision granskar Transportstyrelsen att utbildarens kvalitetsnormsystem uppfyller kraven. Dessa genomförs ca vart tredje år.

Tillgång till Utbildarwebben

I Transportstyrelsens e-tjänst Utbildarwebben kan du som är utbildningsanordnare registrera kurser och deltagare samt skriva ut utbildningsbevis.

Logga in på Utbildarwebben

Avgifter för utbildningsanordnare

Riksdagen och regeringen har beslutat att Transportstyrelsens verksamhet som rör tillstånd, tillsyn och registerhållning ska finansieras med avgifter.

Läs Transportstyrelsens aktuella avgifter för utbildningsorganisationer.

STCW är en konvention för sjöpersonal

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) är den konvention som beskriver utbildning för sjöpersonal.

Sverige har antagit den och genom lagstiftning reglerat hur utbildning skall genomföras och hur behörigheter utfärdas. Konventionen har genomgått en omfattande revision som kommer att påverka de flesta sjöfartsutbildningarna.

Ny ändringsföreskrift gällande utbildningar

Den 1 juli 2013 trädde ändringsföreskriften av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter i kraft. Här kan berörda utbildningsanordnare läsa den beslutade ändringsföreskriften.

Ändringsföreskriften påverkar även utbildningen i grundläggande brandskydd. Läs här för förtydligande om hur föreskriftsarbetet påverkar utbildningen i grundläggande brandskydd.

Kontakta Transportstyrelsen

Vid frågor som rör ombordanställda, här finns kontaktuppgifter till Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!