Redarwebben

Transportstyrelsen erbjuder en kostnadsfri e-tjänst för rederier som vill administrera mönstringsuppgifter för sina ombordanställda elektroniskt. För att använda tjänsten krävs personliga inloggningsuppgifter eller Mobilt BankID.

Ett rederi kan godkänna en eller flera användare som får rapportera och göra utskrifter från registret. Alla godkända användare får samma rättigheter till rederiets alla fartyg.

Vad kan man göra på Redarwebben?

Efter inloggning kan användaren

  • läsa in mönstringsfiler som skapats av ett tredjepartsprogram
  • registrera påmönstring, sjödagar och avmönstring på egna fartyg
  • ta ut sjötjänstutdrag för mönstrade senaste två åren
  • skriva ut besättningslistor på egna fartyg
  • skriva ut bevakningslistor över sina anställda
  • skriva ut giltiga användare i systemet

Ansökan om inloggning till Redarwebben

Du ansöker om rättigheter till Transportstyrelsens Redarwebb genom att fylla i och skicka in:

Att logga in på Redarwebben

Du loggar i första hand in med Mobilt BankID. Du kan också ansöka om inloggning med lösenord. Lösenordet skapar du själv genom att klicka på Registrera konto på inloggningssidan och följa anvisningarna. Av säkerhetsskäl uppmanar vi att använda Mobilt BankID för att logga in. 

Redarwebben  

Glömt lösenordet

Om du vill byta lösenord eller har glömt ditt lösenord/användarnamn så kan du ansöka om ett nytt direkt på inloggningssidan genom att klicka på 'Har du glömt ditt lösenord'.

Dra tillbaka ett medgivande om inloggning

Vill du dra tillbaka ett medgivande måste du anmäla detta till Transportstyrelsen antingen via brev eller e-post: sjofart.smr@transportstyrelsen.se

Support

Om du har allmänna frågor om Redarwebben kan du kontakta Transportstyrelsen via e-post: sjofart.smr@transportstyrelsen.se

Inloggning till flera system

 Transportstyrelsens har flera e-tjänster som riktar sig till sjöfart;

  • redarwebben
  • tillsynssystemet
  • fartygsregistret.

För att få tillgång till något av dem krävs en separat ansökning till varje system på respektive ansökningsblankett. Vi behandlar varje ansökan och godkännandet av den separat.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!