Utbildning

Enligt kapitel 1.3 i IMDG-koden krävs också att landbaserad personal som är sysselsatt med transport av farligt gods, avsett att transporteras till sjöss, ska få utbildning i innehållet i de farligt godsbestämmelser som är relevanta för deras ansvarsområden.

Rederier som transporterar farligt gods enligt Östersjöavtalet ska se till att berörda personer har utbildning i tillämpning av avtalet. Ett dokument ska finnas som intygar en sådan utbildning.

I version 36-12 av IMDG-koden har man beslutat att ta bort bilder över separation av lastbärare i containerfartyg och roro fartyg. Istället har man valt att publicera dessa bilder som ett separat cirkulär, MSC.1/Circ 1440, i utbildningssyfte.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!