Stuvningsintyg - CPC

Om kollin med farligt gods stuvas i eller på en lastbärare, t.ex. container eller fordon, som är avsedd för sjötransport, ska de som ansvarar för stuvningen av lastbäraren leverera ett stuvningsintyg. Vad detta intyg ska innehålla framgår av avsnitt 5.4.2 i IMDG-koden.

IMDG-koden föreskriver inte vem som ska skriva under en CPC, bara att den ska finnas med och vara påskriven. Detta fungera ganska bra för oceangående gods i containrar där det finns en avsändare för hela lastbäraren. Men det fungerar inte i praktiken för Sveriges roro-trafik där lastbilar hämtar gods från ett flertal olika avsändare och vem ska då tillhandahålla stuvningsintyget? Sjöfartsverket rekommenderar att i avtalet man sluter med transportören gör upp om vem som ska skriva under och intyga vad.

Volvo Logistics har tagit fram en alternativ lösning där avsändare och lastare/transportör delar på stuvningsintyget. Var och en skriver under var sin del på intyget som tillsammans bildar ett komplett stuvningsintyg, se Volvo Logistics exempel. Vissa punkter i stuvningsintyget kanske både avsändare och lastare/transportör intygar. Med ett stuvningsintyg från alla avsändare blir det antagligen lättare för transportörerna att utfärda ett stuvningsintyg för hela lastbäraren.

 

Kontaktperson: Caroline Petrini
E-post: caroline.petrini@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!