Minimikrav för IP klass

I nedanstående tabell presenteras de minimikrav på IP-klass som gäller för elutrustning, i enlighet med IEC 60529.

Krav på inkapsling för olika utrymmen

Placering Eltavlor
m.m. 1)
Belysning Elmotorer Värmare Uttag Diverse
boxar och brytare
Instrument och givare

Maskinrum över durk
(med VS)

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

Maskiner med punktskydd

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

Maskinrum över durk
(utan VS)

IP22

IP22

IP22

IP22

IP22

IP22

IP22

Maskinrum under durk

N

IP44

IP44

IP44

N

IP44

IP56

Kontrollrum

IP21

IP22

IP22

IP22

IP22

IP22

IP22

Separatorrum

IP44

IP44

IP44

IP44

N

IP44

IP44

Bränsletankar

N

N

N

N

N

N

IP68

Ballasttankar och länsgropar

N

N

IP68

IP68

N

N

IP68

Ventilationstrummor

N

N

IP44

N

N

N

N

Arbetsutrustning

IP22

IP22

IP22

IP22

IP44

IP44

IP44

Ballastpumprum och utrymmen under vattenlinjen

IP44

IP44

IP44

IP44

IP56

(44)

IP56

(44)

IP56

(44)

Lastrum

N

IP55

IP44

N

IP56

(44)

IP56

(44)

IP56

(44)

Lastrum av särskild kategori roro/bildäck

N

EX

(55)

T3

EX

(55)

T3

N

EX

(55)

T3

EX

(55)

T3

EX

(55)

T3

Öppet däck och rörtunnel

IP56

IP55

IP56

IP56

IP56

(44)

IP56

(44)

IP56

Inredning och brygga

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP22

Våtutrymmen

N

IP44

N

IP44

JFB

IP56

IP56

Kök och tvättrum

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

Batterirum, färgförråd, rum avsedda för gasflaskor etc.

N

EX

EX

EX

N

EX

EX

1) Eltavlor, kontrollutrustning, transformatorer och generatorer

VS = Vattenspridning
EX = Explosionsklassad utrustning
N = Installation tillåts inte
JFB = Jordfelsbrytare
(44) = IP44 om utrustningen är placerad i box
(55) = IP55 och temperaturklass T3 accepteras, om utrymmen är ventilerade med 10 luftväxlingar/tim samt utrustningen monteras 450 mm över däck. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!