Transportstyrelsen har på denna webbplats en utförlig beskrivning hur du ansöker om nya tillstånd. En första kontakt med handläggare inom detta område är att föredra, så välkomna att höra av er!

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om ett tillverkningstillstånd.