Tillverkning med tillverkningsgodkännande POA (Del 21 G)

En tillverkningsorganisation som har ett tillverkningsgodkännande enligt förordning (EU) 748/2012 förkortas POA (Production Organisation Approval).

Information

Följande tillverkning/modifiering/tillägg ska alltid utföras av en organisation som är godkänd enligt Del 21 kapitel G:

  • Tillverkning av Produkter, Delar och Utrustningar (Del 21 kapitel K) som ingår i av EASA eller av DOA godkända Typcertifikat.
  • Tillverkning av Produkter, Delar och Utrustningar som ingår i begränsade typcertifikat enligt Del 21 kapitel B.
  • Modifieringar (Changes) av dessa certifikat (Minor/Major) enligt Del 21 kapitel D.
  • Tillägg till godkända eller begränsade typcertifikat (STC) enligt Del 21 kapitel E.
  • Tillverkning av artiklar enligt ETSO (Del 21 kapitel O).

Artiklar tillverkade enligt dessa förutsättningar kan certifieras med EASA Form 1, och även få säljas vidare.

Production Organisation Approval (POA)

En POA-organisation har ett certifikat (EASA blankett 55) som bevis på att de är godkända av Transportstyrelsen. Detta godkännande är inte tidsbegränsat, utan förlängs automatiskt efter 24 månader om organisationen fortfarande möter regelverket.

Organisationen har befogenheten att själva utfärda EASA blankett 1 som bevis på att tillverkningen skett enligt godkända konstruktionsdata.

Tillverkning med tillverkningsgodkännande, Production Organisation Approval (POA), beskrivs i förordning (EU) 748/2012, Del 21 kapitel G.

Ansök om POA

En komplett ansökan ska innehålla:

  • EASA:s blankett 50
  • Organisationens Handbok (POE) enligt 21A.143
  • EASA:s blankett 4 för utsedd ledningspersonal enligt 21A.145 (c) (2)
  • Information om vad som skall tillverkas.
  • Registreringsbevis från bolagsverket.

När din kompletta ansökan kommit in till Transportstyrelsen, kommer vi att kalla till ett första startmöte, där vi närmare går igenom ansökan och hur tillträdeskontrollen (TK) för godkännandet går till. TK innefattar bland annat granskning av organisationens Handbok (POE) enligt 21A.143 och besök.

Ansökningar skickas till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!