Tillverkning utan tillverkningsgodkännande (Del 21 kapitel F)

När tillverkning sker hos en enklare form av tillverkningsorganisation som inte får tillverka helt på eget ansvar kan kallas det "Tillverkning utan tillverkningsgodkännande" (Del-21 kapitel F-organisation).

Följande tillverkning/modifiering/tillägg ska alltid utföras av en organisation som är godkänd enligt Del 21 kapitel F eller G:

  • Tillverkning av Produkter, Delar och Utrustningar (Del 21 kapitel K) som ingår i av EASA eller av DOA godkända Typcertifikat.
  • Tillverkning av Produkter, Delar och Utrustningar som ingår i begränsade typcertifikat enligt Del 21 kapitel B.
  • Modifieringar (Changes) av dessa certifikat (Minor/Major) enligt Del 21 kapitel D.
  • Tillägg till godkända eller begränsade typcertifikat (STC) enligt Del 21 kapitel E.
  • Tillverkning av artiklar enligt ETSO (Del 21 kapitel O).

Detta regleras enligt förordning (EU) 748/2012.

Artiklar tillverkade enligt dessa förutsättningar kan certifieras med EASA Form 1, och även få säljas vidare.

F-organisation

En F-organisation har ett "Letter of agreement" som bevis på ett godkännande från Transportstyrelsen. Detta godkännande är tidsbegränsat till 12 månader.

Organisationer under Del 21 kapitel F kan vara under uppbyggnad mot ett fullt "Production Organisation Approval" (POA), enligt Del 21 kapitel G.

Ansök om att bli en F-organisation

En komplett ansökan ska innehålla:

När din kompletta ansökan om att bli en F-organisation kommit in till Transportstyrelsen blir du kallad till ett första startmöte. Vid det mötet går vi igenom ansökan närmare och berättar hur tillträdeskontrollen (TK) för godkännandet går till.

Tillträdeskontrollen innefattar bland annat granskning av organisationens handbok enligt 21A.125(b), och besök.

Ansökan skickas till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!