Flygtillstånd (permit to fly)

Ett flygtillstånd utfärdas till ett luftfartyg där luftvärdighetsbeviset (inklusive eventuellt granskningsbevis) tillfälligt är ogiltigt eller då ett luftvärdighetsbevis inte kan utfärdas, men luftfartyget ändå anses kunna utföra en eller flera säkra flygningar.

Flygtillstånd delas normalt in i två olika typer:

  • tillfälligt flygtillstånd som endast är till för enstaka flygningar till följd av skada, för utprovning etc.
  • flygtillstånd som utfärdas istället för ett luftvärdighetsbevis.

Tillfälligt flygtillstånd

Ett tillfälligt flygtillstånd utfärdas normalt för en relativt kort period, ca 3 månader (max 12 månader) med tydliga begränsningar. Dessa tillstånd utfärdas exempelvis

  • till följd av skada
  • vid testflygning av ännu icke godkänd modifiering
  • vid positionsflygning till verkstad då underhållet inte utförts inom angivna tidsintervall
  • vid import av luftfartyg då luftfartyget befinner sig på interimistisk registrering och ska flygas till Sverige för registrering och luftvärdighetsbesiktning.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för tillfälliga flygtillstånd.

Flygtillstånd istället för ett luftvärdighetsbevis

De flygtillstånd som utfärdas istället för ett luftvärdighetsbevis utfärdas normalt för 12 månader med de begränsningar som anges i flyghandboken.

Dessa tillstånd utfärdas bland annat för nationella luftfartyg som inte uppfyller kraven för utfärdande av ett luftvärdighetsbevis, till exempel:

  • ultralätta flygplan
  • amatörbyggda luftfartyg
  • ex-militära luftfartyg.

Flygtillstånd som utfärdas istället för ett luftvärdighetsbevis utfärdas även till EASA luftfartyg (se definitionen nedan) där EASA har tagit fram flygvillkor (Flight Conditions).

Vilken typ av luftfartyg har du?

Innan du söker om flygtillstånd är det viktigt att ta reda på om ditt luftfartyg omfattas av de europeiska förordningarna ("EASA-luftfartyg") eller om det omfattas av de nationella reglerna ("undantaget enligt bilaga I" eller "statsluftfartyg" etc.) eftersom flygtillståndet hanteras på olika sätt av de olika regelverken.

Om du är tveksam till vilka regler som gäller för ditt luftfartyg, här kan du läsa om skillnaderna mellan EASA eller bilaga I/statsluftfartyg.

Regler

I Del-21 kapitel P i förordning (EG) 748/2012 kan du läsa mer om reglerna kring ansökan och utfärdande av flygvillkor (Flight Conditions) och flygtillstånd (Permit to Fly) för EASA luftfartyg.

I TSFS 2016:40 och BCL-M kapitel 5.2 kan du läsa mer om reglerna kring ansökan och utfärdande av flygtillstånd för de luftfartyg som inte omfattas av förordning ovan.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!