Typgodkänd utrustning (TU)

Dokumentet "TU - Transportstyrelsens sammanställning över godkända luftfartyg och modifieringar före 28 september 2003" är Transportstyrelsens sammanställning över godkända luftfartyg, modifieringar, utrustningar med mera, som godkänts av svensk luftfartsmyndighet innan 28 september 2003.

Kontakta Transportstyrelsen angående eventuella frågor, felaktigheter eller andra önskvärda ändringar i innehållet:

Telefon 0771-503 503 eller e-postadress luftfart@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!