Endast en organisation som är godkänd enligt (EU) 748/2012 kapitel G, har privilegiet att utfärda en EASA Form 1 för en nytillverkad anordning eller del. EASA Form 1 ger rätten att vidareförsälja delen.

En organisation enligt Part 21 kapitel F, kan utfärda en EASA Form 1 som Certificate of Conformity. Endast med en signatur av den behöriga myndigheten, gäller blanketten som EASA Form 1 för ny del eller anordning, och har då samma status som en Form 1 utfärdad av en godkänd kapitel G-organisation.