×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Alla ändringar på en godkänd konstruktion, t.ex. på befintligt typcertifikat (TC) eller ett tillägg till typcertifikat (STC), är alltid föremål för en ansökan och ett godkännande av något slag. Ansökan om ändring av TC/STC som omfattas av (EU) 2018/1139, ska ske till EASA.

Läs mer på sidan om luftvärdighet och certifiering för mer information om vilka luftfartyg som omfattas av (EU) 2018/1139.