×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Ändring av lokaler och förråd faller under paragrafen 21.A.147, för signifikanta ändringar, och ni ska ansöka om en lokalförändring, då lokaler är en del av tillståndet.
Tag en första kontakt med din inspektör på Transportstyrelsen.

Använd blanketten "Blankett för redovisning av insända dokument Part 21".