Ett underlag måste presenteras där det framgår vilka underhållsposer det gäller, hur långt intervallet är, hur mycket de gått över tiden samt ”Failure Effect Category” (FEC) för luftfartyg med ett underhållsprogram som är baserat på MSG3-analys.