Ansökan om flygtillstånd för bilaga I - eller statsluftfartyg

En ansökan om flygtillstånd för bilaga I/statsluftfartyg etc. består av två delar. En ansökan för de temporära flygtillstånden och en ansökan för det tillstånd som gäller istället för luftvärdighetsbevis (LVB).

Temporära flygtillstånd ansökan sker på blankett L 1858

Flygtillstånd istället för LVB ansökan sker på blankett BSL14219

Eventuella listor (exempelvis en lista över underhållsposer som inte utförts) samt dokument (exempelvis NTO – No Technical Objection, en försäkran att alla AD:s är utförda) som styrker ansökan ska bifogas ansökan.

Det är du som är operatör/ägare som ska skriva under ansökan. I annat fall ska du skicka in ett intyg som säger att sökanden får ansöka på dina vägnar.

Skicka in ansökan till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping

E-post: luftfart@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!