EASA, flygvillkor (Flight Conditions)

Här kan du se exempel på vilka flygvillkor som gäller konstruktionens säkerhet och vilka som inte gör det.

När du ska skicka in ansökan om godkännande av flygvillkor för ett flygtillstånd ska blanketterna skickas till olika ställen (Transportstyrelsen eller EASA) beroende på om flygvillkoren är relaterade till konstruktionens säkerhet eller inte.

Här följer några exempel på vad som är vad.

Exempel på flygvillkor som gäller konstruktionens säkerhet

När ett luftfartyg inte uppfyller en godkänd design/konstruktion (exempelvis skada där reparationsförfarande inte finns med i luftfartygets manualer eller då en modifiering ännu inte blivit godkänd).

När en flygning ska utföras med en "Airworthiness Limitation (ALI)", "Certification Maintenance Requirement (CMR)" eller ett luftvärdighetsdirektiv (AD – Airworthiness Directive) som inte blivit utfört.

Den tänkta flygningen är utanför de begränsningar som finns i flyghandboken.

När ett flygtillstånd ska utfärdas för icke-kommersiell flygning med enskilda icke-komplexa luftfartyg i enlighet med punkt 15 i Del 21 paragraf 21A.701(a).

Exempel på flygvillkor som inte gäller konstruktionens säkerhet

En flygning till en organisation som ansvarar för den fortsatta luftvärdigheten (CAMO) för att förnya granskningsbeviset avseende luftvärdighet (ARC = Airworthiness Review Certificate) när dess giltighet har gått ut eller till en underhållsverkstad, när till exempel en 100-timmarstillsyn har gått ut.

En testflygning efter tillverkning av ett luftfartyg för att se att allt fungerar som det ska.

Import-/exportflygning av ett nytillverkat luftfartyg där det finns en godkänd design eller konstruktion.

Import av ett begagnat luftfartyg från tredje land där det finns en godkänd design eller konstruktion.

Flygning för att visa att luftfartyget uppfyller alla krav på luftvärdighet innan ett luftvärdighetsbevis kan utställas (luftvärdighetsbesiktning).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!