Avregistrering

Här finns information om hur du avregistrerar ditt luftfartyg.

Luftfartyg kan avregistreras om den registrerade ägaren begär det och eventuella inskrivningar har avförts eller dödats. Avregistrering kan göras med anledning av exempelvis försäljning utomlands eller haveri.

Följande handlingar krävs för avregistrering:

Dessutom behövs dessa behörighetshandlingar för:

...bolag

  • Firmaregistreringsbevis från Bolagsverket, inte äldre än 6 månader, där behörig firmatecknare framgår – original eller vidimerad kopia.
  • För utländska bolag krävs en handling motsvarande Bolagsverkets firmaregistreringsbevis eller notariserade handlingar där nationell notarius publicus bekräftar bolagets existens och behörig firmatecknare. Handlingen får inte vara äldre än 6 månader – original.

...flygklubb

  • Protokollsutdrag där behörig firmatecknare framgår, inte äldre än 12 månader – original eller vidimerad kopia.
  • Stadgar (krävs om flygklubben är nybildad eller stadgarna ändrats).

Radiotillstånd

Vid avregistrering behöver även tillståndet att använda radiosändare ombord på luftfartyg återkallas till Post- och telestyrelsen. Ansökningsblankett och mer information finns på deras hemsida www.pts.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!