Registrera nödsändare

Här finns information om att registrera nödsändare.

Ny rutin gällande registrering och uppdatering av nödsändare ELT406

Från och med den 1 mars 2022 är Sjöfartsverket ansvarig myndighet för hanteringen av ägares/innehavares kontaktinformation för ELT406 för svenskregistrerade civila luftfartyg.

Samtidigt som Sjöfartsverket tar över ansvaret införs nya rutiner som innebär att en ägare/innehavare själv ansvarar för att administrera (registrera och uppdatera) sina uppgifter om ELT406 i det internationella nödsändarregistret IBRD (International Beacon Registration Database).

Läs mer om den nya rutinen på Sjöfartsverkets hemsida.

Kodning av nödsändare

ELT406 programmeras antingen med en kod kopplad till luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning eller till dess ICAO 24-bitarsadress. Kodning av ELT406 utförs av installations- eller radioverkstäder. 

Registrering och uppdatering av PLB

Ägare/brukare av PLB administrerar själva sina uppgifter i det internationella registret IBRD (International Beacon Registration Database). Databasen IBRD ägs och administreras av organisationen Cospas Sarsat.

Se vidare information om registreringen hos Sjöfartsverket.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!