Vindkraft

Har du frågor om vindkraft så hittar du svar på webbplatsen ”Vindlov”.

Syftet med webbplatsen Vindlov är att på ett informativt sätt redovisa hur tillståndsprocessen ser ut angående vindkraft och vad du bör tänka på i olika faser av processen.

Gå till Vindlovs webbplats.

Hindermarkering

När det gäller hindermarkering av vindkraftverk hittar du information på Transportstyrelsens webbsida om  hindermarkering.

Ny vägledning om nedmontering av vindkraft

Enligt lag är verksamhetsutövare skyldig att efterbehandla marken när vindkraftverk plockas ner. I en ny vägledning ger Energimyndigheten och Naturvårdsverket rekommendationer om hur det bör gå till.

Än så länge är erfarenheten från att montera ner vindkraftsanläggningar inte så stor i landet, men med tanke på senare års kraftiga vindkraftsutbyggnad kommer det att bli en allt vanligare fråga.

I vägledningen ger myndigheterna råd bland annat kring frågor som lämplig efterbehandling av mark- respektive vattenområde, tidsplanering och ekonomisk säkerhet.

Vägledningen har tagits fram gemensamt av Energimyndigheten och Naturvårdsverket i samverkan med andra myndigheter och aktörer.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats och på Vindlov.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!