Hindermarkering

Ska du uppföra ett föremål som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan ska det markeras. Hur föremålet ska markeras bestäms av dess höjd och utformning. Du behöver inget beslut av oss för att markera föremålet så länge du följer våra föreskrifter.

Ett föremål som är 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan ska markeras enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2020:88.

Det behövs inget beslut från Transportstyrelsen för att uppföra föremålet. Du hittar mer information i vår föreskrift om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten.

Undantag från markering av föremål enligt föreskriften

Om du önskar att göra något avsteg från Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd måste du först ansöka om undantag hos Transportstyrelsen. Du hittar mer information om hu du ansöker om undantag vid information om undantag från hindermarkering.

Att uppföra föremål vid flygplats

Observera att föremål som genomtränger en fastställd hinderbegränsande yta på en flygplats ska hanteras av berörd flygplats. Du hittar mer information på sidan svenska flygplatser

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!