Medgivande om undantag (Hindermarkering)

Om du, av någon anledning, inte har möjlighet att uppfylla gällande krav finns möjlighet att ansöka om undantag från krav i Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd. Det är viktigt att du ansöker i god tid. Om du använder dig av våra blanketter går handläggningen normalt fortare.

Skicka in din ansökan om undantag i god tid, helst sex månader innan du vill ha ditt beslut.

Vi återkommer till dig inom två veckor efter att vi fått din ansökan och informerar dig om den ungefärliga handläggningstiden. Då får du även veta om det är något du måste komplettera din ansökan med.

Tänk på att

  • Läs igenom checklistan som ger dig information om vad du behöver tänka på vid ansökan.
  • Det är viktigt att fylla i samtliga tillämpliga fält i ansökan. Annars måste vi be om en komplettering vilket kan försena handläggningen. 

Checklista

Du ansöker om undantag från hindermarkering på Transportstyrelsens blankett. I din ansökan bör följande uppgifter uppges:

  • Sökandes namn och ägare av anläggning.
  • Redogörelse för vilket hinder ansökan avser.
  • Redogörelse för vilken paragraf avsteget avser och skälen till varför undantag söks.
  • Redovisning av den lösning som föreslås.
  • Ytterligare upplysningar som kan vara nödvändiga för prövning av tillståndsfrågan.
  • Namn och kontaktuppgifter för den som ansöker om undantag. Fullmakt ska bifogas i de fall ansökan görs av ombud.
  • Säkerhetsbevisning

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!