Ansökan om tillstånd för linjefart och trafikprogramgodkännande

Ansökan om trafikprogramgodkännande för linjefart ska ges in till Transportstyrelsen inför varje trafikprogramperiod senast 30 dagar innan trafiken ska påbörjas, om inte en kortare tidsfrist är föreskriven i luftfartsavtal. Ansökan om godkännande av ändringar i ett trafikprogram ska omgående ges in till Transportstyrelsen. 

En ansökan om tillstånd för linjefart ska göras senast 45 dagar innan trafiken ska påbörjas.  

En ansökan om trafiktillstånd och trafikprogramgodkännande ska innehålla följande uppgifter:

  • Lufttrafikföretagets namn, postadress, telefon samt e-postadress
  • Luftfartygstyper som ska användas
  • Dagar och tider för önskad flygning
  • Beskrivning av de flyglinjer som ska trafikeras, inklusive uppgift om lufttransporter på eventuella delsträckor
  • Flygnummer
  • Lufttrafikföretag som inte har operativ licens (OL) enligt förordning (EG) nr 1008/2008 ska även bifoga bevis på försäkring som motsvarar kraven i förordning (EG) nr 785/2004
  • Lufttrafikföretag som inte har drifttillstånd (AOC) enligt förordning (EU) nr 965/2012 ska även uppge nationalitets- och registreringsbeteckningar för de luftfartyg som ska användas
  • Om verksamheten helt eller delvis ska bedrivas genom wet lease
  • Uppgift om samarbete med andra lufttrafikföretag på en flygsträcka som ansökan omfattar (gemensam linjebeteckning, codeshare m.m.)

Klicka här för ansökan

Ansökan skickas till:

E-post: trafficpermit@transportstyrelsen.se