Överflygning

Ansökan om tillstånd för överflygningsrättigheter i regelbunden luftfart ska lämnas in till Transportstyrelsen om ett lufttrafikföretag från tredje land* vill flyga över svenskt territorium om den stat som utfärdat lufttrafikföretagets AOC (Air Operator Certificate) inte tillträtt transitöverenskommelsen, se länk och där överflygningsrätten inte heller ges i tillämpligt luftfartsavtal.

*annan stat än EU:s medlemsstater, Island, Norge och Schweiz, eller annan stat vilken genom avtal med EU omfattas av alla rättigheter och skyldigheter som följer av förordning (EG) nr 1008/2008

Ansökan skickas till:

E-post: trafficpermit@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!