Information om trafiktillstånd till och från Storbritannien

Från och med den 1 januari 2021 är Storbritannien inte längre en del av EU:s interna luftfartsmarknad. Det innebär att det behövs tillstånd från Transportstyrelsen för att bedriva kommersiell trafik, både reguljär och charter, till och från Storbritannien från nämnt datum.

Vilken trafik som man kan få tillstånd för styrs av ett handels- och samarbetsavtal som ingåtts mellan EU och Storbritannien. Här kan du läsa mer om det avtalet Storbritannien - Transportstyrelsen.

Reguljär trafik

Ansökan om trafikprogramgodkännande ska göras senast 30 dagar innan programmet ska starta. Följande dokument ska skickas in:

  • Ansökningsblankett
  • Tidtabell för trafikperioden
  • Försäkringscertifikat enligt förordning (EG) 785/2004

Närmare information om hur man ansöker om tillstånd för reguljär trafik samt ansökningsblankett finns här:

Linjefart, regelbunden luftfart

Chartertrafik

Ansökan om enstaka flygningar (ad hoc flygningar) ska göras senast 48 timmar innan flygningen ska avgå. För seriecharter ska ansökan göras senast 14 dagar i förväg. Följande dokument ska skickas in:

  • Ansökningsblankett
  • Charteravtalet (behövs inte om det är ad hoc flygning)
  • Tidtabell för trafikperioden/uppgifter om flygningen
  • Försäkringscertifikat enligt förordning (EG) 785/2004

Närmare information om hur man ansöker om tillstånd för chartertrafik samt ansökningsblankett finns här:

Charterflygningar, icke regelbunden luftfart

Direkt ad hoc charter

För den som enbart ska bedriva chartertrafik direkt till och från Storbritannien, dvs. från en punkt i Sverige till en punkt i Storbritannien (3-4:e friheterna), finns möjlighet att ansöka om ett trafiktillstånd som är giltigt i 6 månader och innebär ett undantag från kravet att söka tillstånd för varje enskild flygning flygningar. För att förlänga tillståndet och undantaget, behöver Transportstyrelsen er ansökan senast två veckor innan tillståndet går ut. 

Blankett för att ansöka om tillstånd och undantag, samt för förlängning.

Tillstånd från brittiska myndigheten

För att bedriva kommersiell trafik till och från Storbritannien från och med den 1 januari 2021 behövs också tillstånd från den brittiska luftfartsmyndigheten. Det gäller för både reguljärtrafik och charter. Mer information om vilka tillstånd som krävs och hur man går till väga för att ansöka finner ni här:

How to apply for a traffic permit from the British Civil Aviation Agency

Transportstyrelsen handlägger trafiktillstånd under kontorstid helgfria vardagar kl. 08:00-16:00.

Om du har frågor om trafiktillstånd, kontakta oss via trafficpermit@transportstyrelsen.se.

[1] Avtal om handel och samarbete mellan Europeiska Unionen och Europeiska Atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade Kungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!