Anmälan till flygprov och Kompetensbedömning

På den här sidan finner du en länk till anmälan för att genomföra flygprov och kompetensbedömningar samt information om hur du går tillväga för att ändra en inskickad anmälan.

Anmälan till flygprov och Kompetensbedömning

Vid förändringar till en inskickad anmälan, orsakade av tex väder eller tekniska problem skall en ny anmälan göras. Vänligen observera att 5 dagars framförhållning EJ gäller vid förändringar till en redan inskickad anmälan. Vid en uppdaterad anmälan till prov, vänligen skriv ”Uppdatering” innan typen av prov  noteras i rutan för ”Type of skilltest”. 

Vid problem med anmälan, vänligen skicka mail till  examiner@transportstyrelsen.se.