Ansökan om undantag från kraven för innehav av körkort med villkor om alkolås av medicinska skäl

TSV7104

Läs instruktionerna på blanketten noggrant eftersom det i vissa fall krävs att dispensansökan kompletteras med intyg.

Obs! Denna blankett ska inte användas vid ansökan om villkor alkolås. Då ska du använda blanketten "Ansök om körkort med villkor alkolås".

För undantag från de tekniska kraven för godkännande av alkolås använd blanketten "Undantag för fordon"

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.