Ansökan om dispens från ålderskravet för traktorkort

TSKK7005

Den här blanketten används om du vill söka dispens från ålderskravet för traktorkort och vill ansöka om traktorkort redan vid 15 års ålder.

För att få ta traktorkort vid 15 års ålder krävs att det finns särskilda skäl. Läs mer om vad som krävs för att ta traktorkort vid 15 års ålder

Ansökan skickas till:

Transportstyrelsen
701 97 Örebro

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.